CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Mobilizing Adaptation Finance in Developing Countries

Kamleshan Pillay, Stine Aakre, Asbjørn Torvanger (Report;2017:02)

More funding is needed for adaptation to climate change, particularly in developing countries. Mobilization of adaptation finance is difficult due to uncertainties related to frequency, severity and geographical spread of climate change impacts, and intangibility due to a mismatch between long-term...

Redusert oljeutvinning som klimatiltak: Faglige og politiske perspektiver

Bård Lahn (Policy Note;2017:01)

Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de siste årene. Mens klimapolitikken tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter kull, olje og gass, er det nå voksende interesse for også å diskutere politiske tiltak rettet mot å b...

Shades of Climate Risk. Categorizing climate risk for investors

Christa Clapp, Harald Francke Lund, Borgar Aamaas, Elisabeth Lannoo (Report;2017:01)

Taking a starting point in the latest climate science, this report categorizes climate change risk according to timeframe and probability by region and highlights risks that require immediate attention from investors. Complementing the recent recommendations from the Financial Stability Board’s Task...

Health benefits from reducing PM2.5 pollution in Hebei, China

Kristin Aunan, Ragnhild Bieltvedt Skeie (Report;2016:10)

Visjoner av lavkarbon Norge

Asbjørn Torvanger, Christian Bjørnæs, Harald Francke Lund, Bob van Oort (Reports;2016:09)

Vi har utviklet visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klimarobust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. De viktigste kjennetegnene for lavkarbon Norge er: Veitrafikk og skipstrafikk har blitt ka...

Instruments to incentivize private climate finance for developing countries

Asbjørn Torvanger, Patrick Narbel, Kamleshan Pillay, Christa Clapp (Report;2016:08)

Multiple financial instruments are available to de-risk or reduce costs related to climate mitigation measures and projects in developing countries. The financial instruments can be divided into the categories: revenue support, credit enhancement, direct investments, and insurance. More of these ins...

Luftfart og klima - En oppdatert oversikt over status for forskning på klimaeffekter av utslipp fra fly

Marianne Tronstad Lund, Borgar Aamaas, Terje K. Berntsen, Jan S. Fuglestvedt (Report;2016:05)

Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over hvordan og i hvilken grad de ulike utslippene fra flytrafikk påvirker klima basert på den nyeste forskningen. For å forstå den totale klimaeffekten av luftfart er det viktig å inkludere alle mekanismene som bidrar til klimapåvirkning, samt hvordan disse...

Klimapolitikken i Norden - En sammenligning av mål og virkemidler i de nordiske landene

Bård Lahn, Merethe Dotterud Leiren (Report;2016:07)

Rapporten sammenligner klimapolitikken i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Hovedvekten er lagt på landenes klimamål, overordnet lovverk og sentral virkemiddelbruk. Det gis også en mer dyptgående beskrivelse av klimalovene som er innført eller under utarbeidelse i de nordiske landene, og av...

Climate Footprints of Norwegian Dairy and Meat - a Synthesis

Bob van Oort, Robbie Andrew (Report;2016:06)

This report reviews the current literature on meat, milk and dairy, with a special focus on Norway. To understand differences in reported emissions, the report explains the variation in methodological approaches such as division over co-products, functional unit selection, and system boundaries. Cat...

What’s Fair – and Why? An Empirical Analysis of Distributive Fairness in the Climate Negotiations

Vegard H. Tørstad (Report;2016:04)

In the climate negotiations, conceptions of fairness plays an important role. For a climate agreement to be effective and durable, it must be conceived as fair by as many of its parties as possible. Unfortunately, there is hardly a consensus in the negotiations on what a fair agreement should consti...