CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Evaluating User Satisfaction with Climate Services in Tanzania 2014 - 2016: Summary Report to the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa

Jennifer Joy West, Meaghan Daly, Pius Yanda (Report;2018:07)

This report summarizes findings from qualitative research undertaken by the Center for International Climate Research (CICERO) and the University of Dar es Salaam (UDSM) in Tanzania between 2014 and 2016 under the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa (GFCS-APA). This...

Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima?

Kristina Alnes, Alexander O. Berg, Christa Clapp, Elisabeth Lannoo, Kamleshan Pillay (Report;2018:06)

Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli påvirket av flomrisiko. Byer er særlig sårbare på grunn av konsentrasjonen av i...

Flood Risk for Investors. Are you prepared?

Kristina Alnes, Alexander O. Berg, Christa Clapp, Elisabeth Lannoo, Kamleshan Pillay (Reports;2018:05)

The report discusses how climate change will affect the frequency and intensity of flooding events. Looking at four case studies, it maps the total costs of flood events and analyses who ultimately pays the costs. The case studies show that up to 50% of the total flood costs can result from electric...

Strøm fra folket? Drivkrefter og barrierer

Hege Westskog, Tor Håkon Jackson Inderberg, Hanne Sæle, Tanja Winther (Report;2018:04)

Prosjektet har hatt som målsetting å identifisere drivkrefter for og barrierer mot at norske husholdningskunder blir plusskunder. Vi har sett på hvorfor noen husholdninger i Norge velger å bli plusskunder, hvilke erfaringer de har, hvordan de bruker energi hjemme og hvordan de oppfatter plusskundeor...

Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak

Hege Westskog, Eivind Selvig, Carlo Aall, Helene Amundsen, Elisabeth Schøyen Jensen (Report;2018:03)

I denne rapporten har vi sett på potensial og barrierer for lokale klimatiltak der vi har lagt til grunn at Norge fram mot 2050 må redusere sine klimagassutslipp med 80-90% for å bli et såkalt lavutslippssamfunn. Skal Norge klare disse utslippsmålene vil det kreve at vi både får ned det relative uts...

EUs energi- og klimaunion: En analyse av et utvidet klimasamarbeid mellom Norge og EU

Anne Therese Gullberg, Stine Aakre (Policy Notes;2018:01)

Dette arbeidsnotatet gir en kort gjennomgang av norsk klimapolitisk debatt anno 2018. Det redegjøres for hvordan EUs energi- og klimapolitikk etterhvert er blitt stadig mer integrert, og hvordan EUs energiunion vil ha betydning også for Norge. Regjeringen Solberg la i juni 2017 frem Stortingsmelding...

Climate scenarios demystified. A climate scenario guide for investors

Alexander O. Berg, Christa Clapp, Elisabeth Lannoo, Glen Peters (Report;2018:02)

GRACE model and applications

Hans Asbjørn Aaheim, Anton Orlov, Taoyuan Wei, Solveig Glomsrød (Reports;2018:01)

This report is a documentation of the GRACE model. GRACE is a computable general equilibrium model aimed at supporting studies of the global consequences of human activities that affect the drivers of climate change. The model is comprehensive, in the sense that is comprises all economic activities...

Socio-economic consequences of climate change in Hindu-Kush Himalaya

Hans Asbjørn Aaheim, Kabindra Dhakal, Anton Orlov (Report;2017:07)

The answer to how climate change will affect Hindu-Kush-Himalaya depends on whom you ask. Some will point at expected changes in climate, others will show what it may do to poor people, and some will express their concerns regarding the economies in the region. This report combines the three perspec...

Norges klimamål for 2030. Fra global til europeisk kostnadseffektivitet

Lina Christensen (Report;2017:04)

Fra Kyoto-protokollens ovenfra og ned-system, så man i oppløpet til Paris-toppmøtet i 2015 en dreining mot mer nasjonalt ansvar. Dette gjorde at de framtidige mulighetene for å kutte utslipp i utviklingsland, måten Norge har overholdt tidligere klimamål, var uklare. Når en mulighet forsvant, dukket...