CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030

Borgar Aamaas, Jan Ivar Korsbakken, Anne Madslien (Report;2018:12)

Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. Dette arbeidet er basert på best tilgjengelig kunnskap om de driverne som vil påvirke klimagassutslippene fram til 2030. Å lage en referansebane er et fo...

CICERO MILESTONES 2018. A practitioner's perpective on the Green Bond Market

Knut H. Alfsen, Kristina Alnes, Alexander O. Berg, Christa Clapp, Sophie Dejonckheere, Harald Francke Lund, Bernhard Schiessl, Asbjørn Torvanger (Report;2018:11)

Celebrating our 10th anniversary of providing second opinions, this report summarizes CICERO's approach and best practice application of our methodology. The green bond market has developed significantly since we assessed the first green bond issued by the World Bank in 2008. In our CICERO Milestone...

Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018

Astrid Arnslett, Christian Bjørnæs, Elisabeth Lannoo (Report;2018:09)

Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken og teknologien som skal ta oss til lavutslippssamfunnet er på plass. En viktig...

Policy Entrepreneurship Curbed by Member State Preferences: DG Climate Action and the Effort Sharing Policy

Eirik Elvemo Myhrer (Report;2018:10)

Efforts to reduce greenhouse gas emissions from the European Union (EU) are divided between two sector overreaching policy frameworks, the Emissions Trading Scheme and the Effort Sharing policy. The Effort Sharing policy distributes national targets to all member states to reduce emissions from tran...

The climate impacts of current black carbon and organic carbon emissions

Borgar Aamaas, Marianne Tronstad Lund, Gunnar Myhre, Bjørn Hallvard Samset, Camilla Weum Stjern, Steffen Kallbekken (Report;2018:08)

In Part 1, we present a summary of recent research into the climate impact of black and organic carbon. There have been many developments on the research front in recent years, and this rapid pace is expected to continue. The strength of the climate impacts of black and organic carbon is governed by...

Evaluating User Satisfaction with Climate Services in Tanzania 2014 - 2016: Summary Report to the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa

Jennifer Joy West, Meaghan Daly, Pius Yanda (Report;2018:07)

This report summarizes findings from qualitative research undertaken by the Center for International Climate Research (CICERO) and the University of Dar es Salaam (UDSM) in Tanzania between 2014 and 2016 under the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa (GFCS-APA). This...

Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima?

Kristina Alnes, Alexander O. Berg, Christa Clapp, Elisabeth Lannoo, Kamleshan Pillay (Report;2018:06)

Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli påvirket av flomrisiko. Byer er særlig sårbare på grunn av konsentrasjonen av i...

Flood Risk for Investors. Are you prepared?

Kristina Alnes, Alexander O. Berg, Christa Clapp, Elisabeth Lannoo, Kamleshan Pillay (Reports;2018:05)

The report discusses how climate change will affect the frequency and intensity of flooding events. Looking at four case studies, it maps the total costs of flood events and analyses who ultimately pays the costs. The case studies show that up to 50% of the total flood costs can result from electric...

Strøm fra folket? Drivkrefter og barrierer

Hege Westskog, Tor Håkon Jackson Inderberg, Hanne Sæle, Tanja Winther (Report;2018:04)

Prosjektet har hatt som målsetting å identifisere drivkrefter for og barrierer mot at norske husholdningskunder blir plusskunder. Vi har sett på hvorfor noen husholdninger i Norge velger å bli plusskunder, hvilke erfaringer de har, hvordan de bruker energi hjemme og hvordan de oppfatter plusskundeor...

Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak

Hege Westskog, Eivind Selvig, Carlo Aall, Helene Amundsen, Elisabeth Schøyen Jensen (Report;2018:03)

I denne rapporten har vi sett på potensial og barrierer for lokale klimatiltak der vi har lagt til grunn at Norge fram mot 2050 må redusere sine klimagassutslipp med 80-90% for å bli et såkalt lavutslippssamfunn. Skal Norge klare disse utslippsmålene vil det kreve at vi både får ned det relative uts...