CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge

Carlo Aall, Borgar Aamaas, Hans Asbjørn Aaheim, Kristina Alnes, Bob van Oort, Halvor Dannevig, Torunn Hønsi (Report;2018:14)

Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer for Norge. De følgende fire problemstillinger blir belyst med tanke på hvordan kunnskapsutviklingen har vært i tidsrommet 2010 og fram til i dag: 1. Hvordan påvirker klimaendringe...

Sustainable Edge: Exploring green shading for companies

Kristina Alnes, Bernhard W. Schiessl, Harald Francke Lund, Alexander O. Berg, Miriam Stackpole Dahl, Christa Clapp (Report;2019:01)

Despite the importance of finance in driving the green economic transition, it is not easy for investors to analyze the degree of sustainability and climate risk exposure of their portfolios – and to fully exploit the value creation potential associated with companies providing sustainable solutions...

Near- and long-term global warming of current emissions

Marianne Tronstad Lund, Camilla Weum Stjern, Bjørn Hallvard Samset, Borgar Aamaas, Steffen Kallbekken (Report;2018:15)

Human activities influence the climate in a range of ways. While emissions of CO2 from burning of fossil fuels is the dominant factor behind the present rapid global warming, many other gases and particles also contribute. These may have short or long atmospheric lifetimes, and thus have climate imp...

Hva sier spesialrapporten om 1,5 °C om lavutslippsomstilling for Oslo?

Borgar Aamaas, Elisabeth Schøyen Jensen (Report;2018:13)

Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for Oslo kommunes klimaarbeid. Et av hovedfunnene fra spesialrapporten er at for å begrense oppvarmingen til 1,5 °C...

Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030

Borgar Aamaas, Jan Ivar Korsbakken, Anne Madslien (Report;2018:12)

Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. Dette arbeidet er basert på best tilgjengelig kunnskap om de driverne som vil påvirke klimagassutslippene fram til 2030. Å lage en referansebane er et fo...

CICERO MILESTONES 2018. A practitioner's perpective on the Green Bond Market

Knut H. Alfsen, Kristina Alnes, Alexander O. Berg, Christa Clapp, Sophie Dejonckheere, Harald Francke Lund, Bernhard W. Schiessl, Asbjørn Torvanger (Report;2018:11)

Celebrating our 10th anniversary of providing second opinions, this report summarizes CICERO's approach and best practice application of our methodology. The green bond market has developed significantly since we assessed the first green bond issued by the World Bank in 2008. In our CICERO Milestone...

Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018

Astrid Arnslett, Christian Bjørnæs, Elisabeth Lannoo (Report;2018:09)

Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken og teknologien som skal ta oss til lavutslippssamfunnet er på plass. En viktig...

Policy Entrepreneurship Curbed by Member State Preferences: DG Climate Action and the Effort Sharing Policy

Eirik Elvemo Myhrer (Report;2018:10)

Efforts to reduce greenhouse gas emissions from the European Union (EU) are divided between two sector overreaching policy frameworks, the Emissions Trading Scheme and the Effort Sharing policy. The Effort Sharing policy distributes national targets to all member states to reduce emissions from tran...

The climate impacts of current black carbon and organic carbon emissions

Borgar Aamaas, Marianne Tronstad Lund, Gunnar Myhre, Bjørn Hallvard Samset, Camilla Weum Stjern, Steffen Kallbekken (Report;2018:08)

In Part 1, we present a summary of recent research into the climate impact of black and organic carbon. There have been many developments on the research front in recent years, and this rapid pace is expected to continue. The strength of the climate impacts of black and organic carbon is governed by...

Evaluating User Satisfaction with Climate Services in Tanzania 2014 - 2016: Summary Report to the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa

Jennifer Joy West, Meaghan Daly, Pius Yanda (Report;2018:07)

This report summarizes findings from qualitative research undertaken by the Center for International Climate Research (CICERO) and the University of Dar es Salaam (UDSM) in Tanzania between 2014 and 2016 under the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa (GFCS-APA). This...