CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Energy, climate and air pollution: What do we know and how should we act?

Hans Martin Seip, Hans Asbjørn Aaheim, Kristin Aunan (Policy Note;1996:01)

- To arrive at the most cost-effective strategies to reduce emissions an integrated approach is necessary. This implies to carry out detailed analyses of harmful effects on human health, materials and the ecosystems. - By using an integrated approach it may be possible to solve local problems and...

IPCCs synteserapport: Norsk oversettelse med kortfattet oppsummering

Jan S. Fuglestvedt (Policy Note;1997:02)

Dette er en oversettelse av synteserapporten fra den andre hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC). Synteserapporten drøfter vitenskapelig og faglig informasjon med relevans for fortolkning av Artikkel 2 i FNs rammekonvensjon om klimaendringer (FCCC). På grunn av hensynet til vitenskapelig presisjo...

Om vurdering av klima og miljøeffekter ved innføring av ny teknologi

Kristin Aunan, Jan S. Fuglestvedt, Hans Asbjørn Aaheim (Policy Note;1997:01)

Ny teknologi innebærerer normalt bedre løsninger, og har vanligvis positive økonomiske og miljømessige effekter. Bakgrunnen for forslaget om COGEN-anlegget ved Borregaard er imidlertid at en vesentlig del av energitilbudet de idag benytter seg av, produksjonen av svovelsyre, blir borte om få år. Det...

The ozone depletion problem

Ivar S. A. Isaksen (Policy Note;1996:03)

Metallindustrien i Norge: økonomi, sysselsetting og utslipp av klimagasser

Odd Godal (Policy Note;1998:02)

Framtidige krav til klimagassutslipp: Mulige langsiktige utslippsforpliktelser for Norge

Knut H. Alfsen (Policy Note;1998:01)

Tradeable quotas for greenhouse gases: An option also in favor of the environment?

Bjart Holtsmark, Cathrine Hagem (Policy Note;1997:04)

Rapport frå 8. Møte i Ad Hoc Group on the Berlin Mandate (AGBM), Bonn 22.-31. Oktober 1997

Asbjørn Torvanger (Policy Note;1997:03)

The state of the Kyoto Protocol negotiations: After the fourth UNFCCC Conference of the Parties (COP4) in Buenos Aires 2-13 November 1998

Asbjørn Torvanger (Policy Note;1998:05)

The fourth Conference of the Parties (COP4) under the Climate Convention (UNFCCC) took place in Buenos Aires, Argentina, from 2–13 November 1998. Summing up the conference, the main impression is that the climate process is moving ahead, but the speed is slower than many had anticipated and hoped....

Who governs the environmental policy in the EU? A study of the process towards a common climate target

Marte Gerhardsen (Policy Note;1998:04)

The agreement in the Environment Council of March 1997 came as a surprise to most observers and the target was immediately regarded as a radical contribution to the international negotiation process. The Council lists up a number of national circumstances that have been taken into account when decid...