CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Flood Risk for Investors. Are you prepared?

Kamleshan Pillay, Elisabeth Lannoo, Christa Clapp, Alexander Oliver Berg, Kristina Alnes (Reports;2018:05)

The report discusses how climate change will affect the frequency and intensity of flooding events. Looking at four case studies, it maps the total costs of flood events and analyses who ultimately pays the costs. The case studies show that up to 50% of the total flood costs can result from electric...

Strøm fra folket? Drivkrefter og barrierer

Hege Westskog, Winther, Tanja, Sæle, Hanne, Inderberg, Tor Håkon Jackson (Report;2018:04)

Prosjektet har hatt som målsetting å identifisere drivkrefter for og barrierer mot at norske husholdningskunder blir plusskunder. Vi har sett på hvorfor noen husholdninger i Norge velger å bli plusskunder, hvilke erfaringer de har, hvordan de bruker energi hjemme og hvordan de oppfatter plusskundeor...

Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak

Elisabeth Schøyen Jensen, Helene Amundsen, Hege Westskog, Aall, Carlo, Selvig, Eivind (Report;2018:03)

I denne rapporten har vi sett på potensial og barrierer for lokale klimatiltak der vi har lagt til grunn at Norge fram mot 2050 må redusere sine klimagassutslipp med 80-90% for å bli et såkalt lavutslippssamfunn. Skal Norge klare disse utslippsmålene vil det kreve at vi både får ned det relative uts...

EUs energi- og klimaunion: En analyse av et utvidet klimasamarbeid mellom Norge og EU

Stine Aakre, Anne Therese Gullberg (Policy Notes;2018:01)

Dette arbeidsnotatet gir en kort gjennomgang av norsk klimapolitisk debatt anno 2018. Det redegjøres for hvordan EUs energi- og klimapolitikk etterhvert er blitt stadig mer integrert, og hvordan EUs energiunion vil ha betydning også for Norge. Regjeringen Solberg la i juni 2017 frem Stortingsmelding...

Climate scenarios demystified. A climate scenario guide for investors

Glen Peters, Elisabeth Lannoo, Christa Clapp, Alexander Oliver Berg (Report;2018:02)

GRACE model and applications

Solveig Glomsrød, Taoyuan Wei, Anton Orlov, Hans Asbjørn Aaheim (Reports;2018:01)

This report is a documentation of the GRACE model. GRACE is a computable general equilibrium model aimed at supporting studies of the global consequences of human activities that affect the drivers of climate change. The model is comprehensive, in the sense that is comprises all economic activities...

Socio-economic consequences of climate change in Hindu-Kush Himalaya

Anton Orlov, Hans Asbjørn Aaheim, Dhakal, Kabindra (Report;2017:07)

The answer to how climate change will affect Hindu-Kush-Himalaya depends on whom you ask. Some will point at expected changes in climate, others will show what it may do to poor people, and some will express their concerns regarding the economies in the region. This report combines the three perspec...

Norges klimamål for 2030. Fra global til europeisk kostnadseffektivitet

Christensen, Lina (Report;2017:04)

Fra Kyoto-protokollens ovenfra og ned-system, så man i oppløpet til Paris-toppmøtet i 2015 en dreining mot mer nasjonalt ansvar. Dette gjorde at de framtidige mulighetene for å kutte utslipp i utviklingsland, måten Norge har overholdt tidligere klimamål, var uklare. Når en mulighet forsvant, dukket...

Erfaringer med støtteordninger til solcelleanlegg til husholdninger i Norge, utsteders perspektiver

Marianne Aasen, Hege Westskog (Policy Note;2017:02)

Til nå har det vært tre lokale støtteordninger for solceller til husholdninger i Norge i tillegg til den støtteordningen som administreres av Enova. Oslo, Hvaler og Fredrikstad kommuner har valgt å støtte installering av solceller lokalt. I dette notatet gjennomgås og sammenliknes de ulike støtteord...

Klimavalg 2017

Asbjørn Torvanger, Bård Lahn (Report;2017:03)

Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne rapporten konsentrerer seg rundt. Oljen, de grønne jobbene, transporten og adf...