CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Byvekstavtaler i et flernivåperspektiv: helhetlig styringsverktøy med demokratiske utfordringer

Helene Amundsen, Petter Christiansen, Gro Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad, Anders Tønnesen, Hege Westskog (Report;2019:13)

Prosjektet «Byvekstavtaler som redskap for bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling» har som formål å studere byvekstavtalenes potensial for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling. CICERO Senter for klimaforskning (prosjektleder) har sammen med Transportøkonomisk Institutt, og...

Where You Stand Depends on What You Sell – Saudi Arabia’s Obstructionism in the UNFCCC 2012-2018

Morten Kaldhussæter Flisnes (Report;2019:11)

Negotiations on climate change in the United Nations represents the key tool in addressing our time greatest challenge. Countries have negotiated on climate change for decades, and the talks ultimately resulted in the Paris Agreement in 2015. In 2018, the Paris Agreement’s rulebook for implementatio...

Norwegian petroleum policy in a changing climate

Bård Lappegård Lahn (Report;2019:10)

The report provides an up-to-date account of the debates about how Norway can best handle its paradoxical position between oil dependence and climate leadership ambitions. Historically, political actors have sought to reconcile Norway’s goals of climate leadership and petroleum production by separat...

Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer?

Marit Klemetsen, Miriam Stackpole Dahl (Report;2019:09)

Her presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse CICERO i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet har gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet If for å kartlegge hvor langt kommunene er kommet i arbeidet med klimatilpasning. Rapporten synliggjør utfordringer og behov i kommunene og tre...

Assessment of carbon effects from two projects from the Rainforest Foundation Norway’s programme portfolio

Borgar Aamaas, Marianne Tronstad Lund, Håkon Sælen, Asbjørn Aaheim (Report;2019:04)

The Rainforest Foundation Norway (RFN) has commissioned CICERO to do a project on the carbon effects of two REDD+ projects as a literature study. The two sites are found in Indonesia and Colombia. We have assessed carbon densities and carbon stocks. Further, we have assessed how different hypothetic...

Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 - Revisjon mai 2019

Borgar Aamaas, Jan Ivar Korsbakken, Anne Madslien (Report;2019:08)

Klimaetaten i Oslo kommune gav i 2018 CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. I 2019 fikk vi et nytt oppdrag for å oppdatere denne rapporten basert på ny og oppdatert statistikk. Dette arbeidet er basert på best tilgjengelig kunn...

Hva kan Parisavtalen bety for Østfoldregionen? En utslippsanalyse

Borgar Aamaas (Report;2019:07)

: Klima Østfold har gjennom Østfold Fylkeskommune gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere hva Parisavtalen kan bety for klimagassutslippene i Østfoldregionen og Østfolds kommuner. Et av hovedpunktene er å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2°C over...

ShareOn – midtveisrapport mai 2019

Hege Westskog, Karina Standal, Steffen Kallbekken, Tom Erik Julsrud, Marianne Aasen, Lars Wang, Tor Halfdan Aase, Sølvi Tellefsen (Report;2019:06)

ShareOn prosjektet er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idedrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet er rettet mot å belyse deling som strategi i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Denne rapporten omtaler foreløpige funn i prosjektet...

Klimagassutslipp fra norsk mat

Bob van Oort, Nina Bergan Holmelin (Report;2019:05)

Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er utformet av CICERO på oppdrag fra Orkla Foods Norge og har til hensikt å informere...

Physical climate risk: Investor needs and information gaps

Karianne de Bruin, Romain Hubert, Julie Evain, Christa Clapp, Miriam Stackpole Dahl, Jaclyn Bolt (Report;2019:03)

While investors are paying more attention to climate change, there is a lack of granular data designed to support financial decisions. Climate science can provide improved indicators and metrics to help investors better manage physical climate risks. This report presents the first results of the ERA...