CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Sustainable Edge: Exploring green shading for equities

Christa Clapp, Miriam Stackpole Dahl, Alexander Oliver Berg, Harald Francke Lund, Bernhard W. Schiessl, Kristina Alnes (Report;2019:01)

Despite the importance of finance in driving the green economic transition, it is not easy for investors to analyze the degree of sustainability and climate risk exposure of their portfolios – and to fully exploit the value creation potential associated with companies providing sustainable solutions...

Near- and long-term global warming of current emissions

Steffen Kallbekken, Borgar Aamaas, Bjørn Hallvard Samset, Camilla Weum Stjern, Marianne Tronstad Lund (Report;2018:15)

Human activities influence the climate in a range of ways. While emissions of CO2 from burning of fossil fuels is the dominant factor behind the present rapid global warming, many other gases and particles also contribute. These may have short or long atmospheric lifetimes, and thus have climate imp...

Hva sier spesialrapporten om 1,5 °C om lavutslippsomstilling for Oslo?

Elisabeth Schøyen Jensen, Borgar Aamaas (Report;2018:13)

Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for Oslo kommunes klimaarbeid. Et av hovedfunnene fra spesialrapporten er at for å begrense oppvarmingen til 1,5 °C...

Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030

Jan Ivar Korsbakken, Borgar Aamaas, Madslien, Anne (Report;2018:12)

Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. Dette arbeidet er basert på best tilgjengelig kunnskap om de driverne som vil påvirke klimagassutslippene fram til 2030. Å lage en referansebane er et fo...

CICERO MILESTONES 2018. A practitioner's perpective on the Green Bond Market

Asbjørn Torvanger, Bernhard W. Schiessl, Harald Francke Lund, Sophie Dejonckheere, Christa Clapp, Alexander Oliver Berg, Kristina Alnes, Knut H. Alfsen (Report;2018:11)

Celebrating our 10th anniversary of providing second opinions, this report summarizes CICERO's approach and best practice application of our methodology. The green bond market has developed significantly since we assessed the first green bond issued by the World Bank in 2008. In our CICERO Milestone...

Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018

Elisabeth Lannoo, Christian Bjørnæs, Astrid Arnslett (Report;2018:09)

Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken og teknologien som skal ta oss til lavutslippssamfunnet er på plass. En viktig...

Policy Entrepreneurship Curbed by Member State Preferences: DG Climate Action and the Effort Sharing Policy

Myhrer, Eirik Elvemo (Report;2018:10)

Efforts to reduce greenhouse gas emissions from the European Union (EU) are divided between two sector overreaching policy frameworks, the Emissions Trading Scheme and the Effort Sharing policy. The Effort Sharing policy distributes national targets to all member states to reduce emissions from tran...

The climate impacts of current black carbon and organic carbon emissions

Steffen Kallbekken, Camilla Weum Stjern, Bjørn Hallvard Samset, Gunnar Myhre, Marianne Tronstad Lund, Borgar Aamaas (Report;2018:08)

In Part 1, we present a summary of recent research into the climate impact of black and organic carbon. There have been many developments on the research front in recent years, and this rapid pace is expected to continue. The strength of the climate impacts of black and organic carbon is governed by...

Evaluating User Satisfaction with Climate Services in Tanzania 2014 - 2016: Summary Report to the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa

Jennifer Joy West, Yanda, Pius, Daly, Meaghan (Report;2018:07)

This report summarizes findings from qualitative research undertaken by the Center for International Climate Research (CICERO) and the University of Dar es Salaam (UDSM) in Tanzania between 2014 and 2016 under the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa (GFCS-APA). This...

Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima?

Kamleshan Pillay, Elisabeth Lannoo, Christa Clapp, Alexander Oliver Berg, Kristina Alnes (Report;2018:06)

Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli påvirket av flomrisiko. Byer er særlig sårbare på grunn av konsentrasjonen av i...