CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima?

Kristina Alnes, Alexander O. Berg, Christa Clapp, Elisabeth Lannoo, Kamleshan Pillay (Report;2018:06)

Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli påvirket av flomrisiko. Byer er særlig sårbare på grunn av konsentrasjonen av i...

Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima?

Kristina Alnes, Alexander O. Berg, Christa Clapp, Elisabeth Lannoo, Kamleshan Pillay (Report;2018:06)

Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli påvirket av flomrisiko. Byer er særlig sårbare på grunn av konsentrasjonen av i...

Flood Risk for Investors. Are you prepared?

Kristina Alnes, Alexander O. Berg, Christa Clapp, Elisabeth Lannoo, Kamleshan Pillay (Reports;2018:05)

The report discusses how climate change will affect the frequency and intensity of flooding events. Looking at four case studies, it maps the total costs of flood events and analyses who ultimately pays the costs. The case studies show that up to 50% of the total flood costs can result from electric...

Flood Risk for Investors. Are you prepared?

Kristina Alnes, Alexander O. Berg, Christa Clapp, Elisabeth Lannoo, Kamleshan Pillay (Reports;2018:05)

The report discusses how climate change will affect the frequency and intensity of flooding events. Looking at four case studies, it maps the total costs of flood events and analyses who ultimately pays the costs. The case studies show that up to 50% of the total flood costs can result from electric...

Strøm fra folket? Drivkrefter og barrierer

Hege Westskog, Tor Håkon Jackson Inderberg, Hanne Sæle, Tanja Winther (Report;2018:04)

Prosjektet har hatt som målsetting å identifisere drivkrefter for og barrierer mot at norske husholdningskunder blir plusskunder. Vi har sett på hvorfor noen husholdninger i Norge velger å bli plusskunder, hvilke erfaringer de har, hvordan de bruker energi hjemme og hvordan de oppfatter plusskundeor...

Strøm fra folket? Drivkrefter og barrierer

Hege Westskog, Tor Håkon Jackson Inderberg, Hanne Sæle, Tanja Winther (Report;2018:04)

Prosjektet har hatt som målsetting å identifisere drivkrefter for og barrierer mot at norske husholdningskunder blir plusskunder. Vi har sett på hvorfor noen husholdninger i Norge velger å bli plusskunder, hvilke erfaringer de har, hvordan de bruker energi hjemme og hvordan de oppfatter plusskundeor...

Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak

Hege Westskog, Eivind Selvig, Carlo Aall, Helene Amundsen, Elisabeth Schøyen Jensen (Report;2018:03)

I denne rapporten har vi sett på potensial og barrierer for lokale klimatiltak der vi har lagt til grunn at Norge fram mot 2050 må redusere sine klimagassutslipp med 80-90% for å bli et såkalt lavutslippssamfunn. Skal Norge klare disse utslippsmålene vil det kreve at vi både får ned det relative uts...

Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak

Hege Westskog, Eivind Selvig, Carlo Aall, Helene Amundsen, Elisabeth Schøyen Jensen (Report;2018:03)

I denne rapporten har vi sett på potensial og barrierer for lokale klimatiltak der vi har lagt til grunn at Norge fram mot 2050 må redusere sine klimagassutslipp med 80-90% for å bli et såkalt lavutslippssamfunn. Skal Norge klare disse utslippsmålene vil det kreve at vi både får ned det relative uts...

EUs energi- og klimaunion: En analyse av et utvidet klimasamarbeid mellom Norge og EU

Anne Therese Gullberg, Stine Aakre (Policy Notes;2018:01)

Dette arbeidsnotatet gir en kort gjennomgang av norsk klimapolitisk debatt anno 2018. Det redegjøres for hvordan EUs energi- og klimapolitikk etterhvert er blitt stadig mer integrert, og hvordan EUs energiunion vil ha betydning også for Norge. Regjeringen Solberg la i juni 2017 frem Stortingsmelding...

EUs energi- og klimaunion: En analyse av et utvidet klimasamarbeid mellom Norge og EU

Anne Therese Gullberg, Stine Aakre (Policy Notes;2018:01)

Dette arbeidsnotatet gir en kort gjennomgang av norsk klimapolitisk debatt anno 2018. Det redegjøres for hvordan EUs energi- og klimapolitikk etterhvert er blitt stadig mer integrert, og hvordan EUs energiunion vil ha betydning også for Norge. Regjeringen Solberg la i juni 2017 frem Stortingsmelding...