CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Klimaproblemet - hva er økonomenes bidrag?

Cathrine Hagem

Notatet presenterer noen av bidragene fra økonomisk litteratur når det gjelder håndtering av klimaproblemet, og viser at Kyotoprotokollen på en rekke vesentlige punkter avviker fra anbefalinger basert økonomisk teori. Videre viser den at det er nødvendig med betydelig større utslippsreduksjoner enn det som ligger inne i Kyotoprotokollen for å forhindre store temperaturendringer. Selv med store utslippsreduksjoner kan vi forvente vesentlige temperaturendring i det neste århundre. Til slutt gis derfor noen betraktninger om hva som kan være viktige bidrag fra økonomene fremover.

Mer detaljer

  • År: 2002
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Policy Note;2002:01