CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Historiens kraftlinjer: Klimapolitiske posisjoner og strategier overfor utslippsintensiv industri i fem norske industrikommuner

Sjur Kasa

Hvilke posisjoner har norske industrikommuner i den politiske prosessen rundt reguleringer av utslipp av klimagasser fra industrien og hvilke strategier anvender de for å vinne fram? Dette spørsmålet blir belyst gjennom intervjuer med den politiske ledelsen i fem norske industrikommuner. Konklusjonen er at både sårbarhet for bedriftsnedleggelser i egen kommune eller nabokommuner og industrielle tradisjoner bidrar til å påvirke ledelsens klimapolitiske synspunkter uavhengig av kommuneledelsens partitilknytning. I tillegg til tradisjonell lobbyisme mot Storting og forvaltning er interkommunalt og interregionalt samarbeid i horisontale nettverk av både offentlige og private aktører viktige strategier som industrikommunene bruker for å fremme sine interesser i klimapolitikken i forhold til sentrale myndigheter. Interkommunale og interregionale nettverk er særlig viktige i forbindelse med forsøk på å få etablert gasskraftverk og øke den industrielle anvendelsen av naturgass.

Mer detaljer

  • År: 2003
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Policy Note;2003:01