CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Norsk klimapolitikk: 2030-målene og tilknytningen til EU

Anne Therese Gullberg, Stine Aakre

Dette arbeidsnotatet gir en kort gjennomgang av norsk klimapolitisk debatt anno 2015. Det fokuserer spesielt på betydning av forholdet mellom Norge og EUs klima- og energipolitikk. Regjeringen Solberg la 6. februar 2015 frem Stortingsmelding 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU. I meldingen foreslår regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet å forplikte seg til å redusere Norges klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Dette målet skal nås sammen med EU, og regjeringen varslet at den vil forhandle frem en bilateral avtale med EU i 2016. Vi viser at forpliktelser på linje med EU-land ikke vil være tilstrekkelig for å oppnå 40 prosent reduksjon i klimagassutslippene sammenlignet med 1990-nivå. Norge må dermed iverksette ytterligere tiltak for å nå dette målet.

Mer detaljer

  • År: 2015
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Policy Note;2015:01