CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

ShareOn – midtveisrapport mai 2019

Hege Westskog, Karina Standal, Steffen Kallbekken, Tom Erik Julsrud, Marianne Aasen, Lars Wang, Tor Halfdan Aase, Sølvi Tellefsen

ShareOn prosjektet er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idedrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet er rettet mot å belyse deling som strategi i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Denne rapporten omtaler foreløpige funn i prosjektet. Prosjektet ferdigstilles våren 2020.

Mer detaljer

  • År: 2019
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Report;2019:06