CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Fossilfri anleggsvirksomhet, Innlandet fylkeskommune

Reidun Marie Romundstad, Borgar Aamaas

Dette notatet tar for seg direkte utslipp fra anleggsmaskiner på anleggsplass, og er utarbeidet av CICERO Senter for klimaforskning på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, avdeling Samferdsel, Trafikk og miljø. Tema som omtales er bærekraftsutfordringer for biodrivstoff og kostnader og barrierer for biodrivstoff og for utslippsfrie løsninger. Vi har også utarbeidet et grovt anslag for direkte utslipp, forbruk av drivstoff i anleggsmaskiner og merkostnader ved bruk av biodrivstoff i anleggsprosjekter. Notatet oppsummerer til sist status for kravstilling ved offentlige innkjøp til bygg og anlegg, og aktuelle tiltak for kutt i direkte utslipp innen anleggsvirksomhet.

Mer detaljer

  • År: 2021
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Report;2021:03