CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Share-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraft

Hege Westskog, Astrid Arnslett, Nina Solberg, Marianne Aasen, Tom Erik Julsrud, Karina Standal

ShareOn har sett på motivasjon og betingelser for å få til deling samt hvilke effekter deling har på forbruk og sosial interaksjon. Vi har også gjort beregninger av utslippseffekter av deling ut fra ulike forsetninger når det gjelder organisering av delingsordning og hvordan deling er koblet til annet forbruk. Prosjektet baseres på spesifikke casestudier som ble valgt og gjennomført i samarbeid med ulike samfunnsaktører som jobber med delingsløsninger. I tillegg har vi gjennomført en spørreundersøkelse om deling i Norges befolkning. Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet og gir til slutt anbefalinger basert på prosjektresultatene for samfunnsaktørers og da spesielt kommuner som ønsker å initiere og utvikle nye delingsløsninger

Mer detaljer

  • År: 2020
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Report;2020:04