CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer?

Marit Klemetsen, Miriam Stackpole Dahl

Her presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse CICERO i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet har gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet If for å kartlegge hvor langt kommunene er kommet i arbeidet med klimatilpasning. Rapporten synliggjør utfordringer og behov i kommunene og trekker frem kommuner som har kommet langt i sitt arbeid. Undersøkelsen viser at de aller fleste kommunene er i gang med klimatilpasningsarbeidet. Kommunene er samlet sett kommet lengst i organiseringen av arbeidet, deretter følger arbeidet med gjennomføring og evaluering og oppfølging. Kommunene er i snitt kommet kortest i arbeidet med risikovurderinger og prioritering/valg av tiltak som skal iverksettes. Store og sentrale kommuner er kommet lenger enn små og mindre sentrale kommuner. Kommuner med nylige ekstremværerfaringer er kommet lenger enn andre, hvilket tyder på at flere arbeider reaktivt og ikke proaktivt.

Mer detaljer

  • År: 2019
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Report;2019:09