CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Erfaringer med støtteordninger til solcelleanlegg til husholdninger i Norge, utsteders perspektiver

Hege Westskog, Marianne Aasen

Til nå har det vært tre lokale støtteordninger for solceller til husholdninger i Norge i tillegg til den støtteordningen som administreres av Enova. Oslo, Hvaler og Fredrikstad kommuner har valgt å støtte installering av solceller lokalt. I dette notatet gjennomgås og sammenliknes de ulike støtteordningene. Gjennomgangen indikerer at pakkeløsninger hvor valg av solcelleanlegg og installasjon inngår har bedre effekt i form av antall installerte anlegg enn direkte finansiell støtte for installasjon. Også andre faktorer påvirker utfallet av støtteordningene. Gode brukerundersøkelser og engasjement fra kommune og nettselskap kan også ha betydning.

Mer detaljer

  • År: 2017
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Policy Note;2017:02