CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

En kunnskapsoversikt over klima og kjønn: Byrder, medvirkning og muligheter

Karina Standal, Solveig Aamodt

Påvirkning av klimaendringer og klimatiltak, samt mulighet til å kunne delta og påvirke politikk og virkemidler i omstillingen til lavutslippssamfunnet, er betinget av grupper og enkeltindividers tilgang til ulike ressurser og status i samfunnet. Kjønn og likestilling er viktig i denne sammenhengen fordi kvinner globalt har dårligere tilgang på ressurser som land, inntekt, utdannelse og tjenester som kreditt og informasjon. Kjønnsforskjeller knyttet til klimaendringer bør også forstås i sammenheng med faktorer som alder, klasse, kaste, religion og etnisitet m.m. I lys av dette har Utenriksdepartementets Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å skrive en litteraturgjennomgang på tema Kjønn og klima.

Mer detaljer

  • År: 2022
  • Språk: Norwegian