CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Skred og stengte vinterveier - beboeres opplevelser og tilpassinger

Jens Kristian Steen Jacobsen, Merethe Dotterud Leiren, Jarkko Saarinen

Veistenging på grunn av skred og skredfare i Holmbuktura er en stor bekymring for beboerne langs blindveien nord for ura. Flertallet av dem som bor i dette området ved Ullsfjorden klarer likevel å tilpasse seg slike situasjoner og gjenoppta dagliglivet etterpå. De aller fleste er vant til å vurdere vær og snøforhold når de skal reise. Samtidig misliker ni av ti at de ikke alltid kan reise når de ønsker det. Dette går fram av en spørreskjemaundersøkelse utført i mars 2015 av Transportøkonomisk institutt. Resultatene er publisert i Norsk Geografisk Tidsskrift. Dette er den første studien som dokumenterer i hvilken grad folk i moderne samfunn tilpasser seg slike hendelser og hvor mange som opplever dette som problematisk. Naturfarer og plutselige brudd i veiforbindelser er aktuelle problemer knyttet til både ekstremvær og klimaendringer. Bakgrunnen for undersøkelsen er blant annet økende sannsynlighet for uforutsette brudd i veiforbindelsene også i mange andre områder i Norge. Selv om befolkningen her tilpasser seg vinterstengt vei, er ni av ti engstelige for å reise når det er snøskredfare i Holmbuktura. Videre er fire av fem bekymret for å bli syk når veien kan bli stengt og en av tre er bekymret for ikke å komme seg til jobb eller skole når det er fare for snøskred og stengt vei. De vanligste problemene er at man ikke kommer seg til/fra ulike gjøremål (79 prosent), at man ikke får planlagte besøk av slekt/venner (38 prosent), at man ikke kommer seg til/fra helsetjeneste (38 prosent), samt til/fra jobb eller skole (29 prosent). Et lite mindretall er ekstra hardt rammet, da de ikke får medisiner til rett tid. En av tre beboere i området har tillit til at veien blir stengt når det er utrygt å kjøre, mens halvparten synes at man er dyktig til å holde veien åpne om vinteren. En av fem oppgir at de får hjelp av familie og venner om det trenges når veien er stengt, mens omtrent like mange får hjelp av naboer. To av tre synes ikke at kommunen er flink til å hjelpe når veiforbindelsen er brutt. Med tanke på mulig veistenging oppgir 85 prosent av beboerne i Jøvik/Olderbakken at de har ekstra mat, mens en av fire har ekstra ved/brensel. Tre av ti har ekstra medisiner.

Mer detaljer

  • År: 2017
  • Språk: Norwegian
  • Konferanse: Årsmøte, Jøvik Utviklingslag
  • Konferanse dato: 2017-02-18 -