CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Luftfart og klima - En oppdatert oversikt over status for forskning på klimaeffekter av utslipp fra fly

Marianne Tronstad Lund, Borgar Aamaas, Terje Koren Berntsen, Jan Fuglestvedt

Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over hvordan og i hvilken grad de ulike utslippene fra flytrafikk påvirker klima basert på den nyeste forskningen. For å forstå den totale klimaeffekten av luftfart er det viktig å inkludere alle mekanismene som bidrar til klimapåvirkning, samt hvordan disse kan vektes og sammenlignes på tvers av ulike skalaer i tid og rom. Dette er hovedfokus i denne rapporten. Rapporten er en oppdatering av Lund m.fl. (2011) og fokuserer på forskningsresultater siden da. Arbeidet er finansiert av Avinor

Mer detaljer

  • År: 2016
  • Språk: Norwegian