CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Støtte til elektrisitetsproduksjon fra fornybare kilder. Er risiko et onde?

Kristin Linnerud

Europakommisjonen ønsker mer bruk av markedsbaserte støtteordninger, slik som det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Likevel velger de fleste EU-land faste innmatingstariffer og tilsvarende støtteordninger som skjermer investor mot prisrisiko. Men, er prisrisikoen under markedsorienterte støttesystemer uhåndterbar? Er risiko et onde? Og, hva med politisk risiko for justeringer i støtteordningene? Jeg diskuterer disse problemstillingene med utgangspunkt i den politikken som føres på dette området i Europa i dag.

Mer detaljer

  • År: 2016
  • Tidsskrift: Samfunnsøkonomen
  • Språk: Norwegian
  • Hefte: 1
  • Side: 20 - 27
  • Issn: 1890-5250
  • Utgiver: Samfunnsøkonomenes Forening