CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Transport og miljø - tiltak og virkemidler (TEMPO)

TEMPO-prosjektet løp fra 2009 til 2014.Hensikten med prosjektet var å frembringe kunnskap om hvilke tiltak i transportsektoren som virker: Hva skal til for at vi skal reise mer miljøvennlig? Og hva skal til for at Norges handel skal skje på klimaets premisser? Prosjektet ble ledet av Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning

Uten store og dyptgripende tiltak vil transportsektorens påvirkning på klimaet bli stadig større utover i dette århundret. Men kunnskapen om hvilke tiltak som virker er mangelfull: Hva skal til for at vi skal reise mer miljøvennlig? Og hva skal til for at Norges handel skal skje på klimaets premisser?

Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning med partnere ønsker å besvare disse spørsmålene. I forskningsprosjektet TEMPO jobber TØI og CICERO tett med bedrifter og offentlige myndigheter. Målet med prosjektet er å framskaffe informasjon om hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker for å skape et mer miljøvennlig transportsystem

Les mer om funnene på nettsiden www.tempo2014.no