CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO's graderinger av grønnt løfter gode eksempler i markedet for grønne obligasjoner. bilde: unsplash, pixabay.

CICERO vurderer miljøeffekten av grønne obligasjoner

Publisert 23.06.2016

CICERO gir grønne obligasjoner karakter etter hvor sterk miljøeffekten antas å være. Dermed er det enklere for investorer å få innsikt i det raskt voksende markedet for grønne obligasjoner.

CICERO utviklet i 2015 metodikken Shades of Green for å gradere klima og miljøambisjonene til grønne obligasjoner. De som får karakteren mørkegrønn, implementerer fremtidens klimaløsninger allerede i dag. Er man er på vei til å implementere fremtidens løsninger kvalifiserer obligasjonen til mellomgrønn, mens lysegrønn indikerer at man har gode korttidsløsninger, men ikke nødvendigvis gode løsninger på lang sikt.

Våre nyanser av grønt har som mål å gi investorer en bedre indikasjon på hvor grønne prosjektene de ønsker å investere i, egentlig er. Basert på syv års erfaring med uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner ønsker vi å bringe større åpenhet inn i markedet.

Kristin Halvorsen, direktør i CICERO

Hva bestemmer karakteren?

Vurderingene er basert på en bred kvalitativ undersøkelse av hvordan den enkelte obligasjon bidrar til lavutslippssamfunnet. I tillegg vurderer vi også faktorer som prosesstyring og åpenhet fordi det er med å avgjøre om utsteder av obligasjonen er i stand til å oppfylle klima- og miljøhensyn over tid.

Shades of Green-metodikken er dynamisk, har ingen faste definisjoner og tilpasses utviklingen i klimaforskningen og markedet. Hver obligasjon evalueres etter kontekst, geografisk region og utsteder.

Gode eksempler

Figuren nedenfor viser hvilke karakterer CICERO har gitt til grønne obligasjoner siden 2015. Prosjekter innenfor fornybar energi har størst sjanse til å oppnå karakteren mørkegrønn, siden disse passer bra innenfor et lavutslippssamfunn. Prosjekter innen transport, bygg og afvallshåndtering fikk oftere karakteren mellomgrønn.

                                      Graderinger av CICERO's vurderinger rangert etter prosjekttype

Les mer om CICEROs Shades of Green-metodikk: