CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Et selskaps inntekter og investeringer vurderes på en skala fra mørkegrønn til mørkebrun i henhold til shades of green-metodikken. Photo by Zdeněk Macháček on Unsplash

Et selskaps inntekter og investeringer vurderes på en skala fra mørkegrønn til mørkebrun i henhold til shades of green-metodikken. Photo by Zdeněk Macháček on Unsplash

Ny metodikk for å vurdere hvor grønt et selskap er

Publisert 04.06.2020

Eiendomsselskapet Entra er det første selskapet i Norge som får sine inntekter, investeringer og styringsstruktur vurdert på en skala fra mørkegrønt til mørkebrunt i henhold til Shades of Green-metodikken.

Les selskapsrapporten for Entra her.

CICERO Senter for klimaforskning har i samarbeid med ledende norske finansaktører videreutviklet den prisvinnende Shades of Green-metodikken for grønne obligasjoner. Utviklingen er gjennomført sammen med selskapet CICERO Shades of Green, forskningssenterets datterselskap. Metodikken bygger på CICEROs klimaforskning og er nå tilpasset for å kunne tilby vurdering av selskapsaktiviteter. Et selskaps inntekter og investeringer vurderes på en skala fra mørkegrønn til mørkebrun basert på i hvor stor grad aktivitetene bidrar til lavutslippssamfunnet.

– En slik selskapsvurdering gir viktig informasjon til finanssektoren om et selskaps aktuelle posisjon i- og konkrete skritt mot omstilling til lavutslippssamfunnet. Samtidig kan selskapet få støtte i sin rapportering i henhold til anbefalingene fra TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), sier seniorrådgiver Alexander Berg ved CICERO Senter for klimaforskning.

Samarbeider tett med ledende finansaktører

Utviklingen av metodikken har foregått i rammen av det CICERO-ledede forskningsprosjektet Sustainable Edge som er finansiert av ENOVA og andre partnerne som deltar aktivt i prosjektet. Utgangspunktet har vært at finanssektoren etterspør bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i eller låner ut penger til. Med den nye metodikken blir det enklere for finanssektoren å inkludere klimarisiko i investerings- og utlånsbeslutninger.

– Hele verden står i et grønt skifte der vi skal mobilisere kapital til klimavennlige investeringer. Rammeverket CICERO lanserer viser både hvor selskapene som vurderes står i dag og i hvilken retning de utvikler seg. Det inneholder også informasjon om klimarisiko som ikke er så lett tilgengelig andre steder. Vi tror rammeverket vil gi nyttig innsikt, både for å fatte gode investeringsbeslutninger og å følge opp selskapers utvikling over tid, sier Frances Eaton, juridisk og compliance direktør i Nysnø Klimainvesteringer.

Metodikken er utviklet i tett dialog med partnerne Oslo Pensjonsforsikring, Nysnø Klimainvesteringer, Sparebank1 SMN, Sparebank1 Østlandet, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebank1 Nord-Norge, Sparebank1 Samspar, CICERO Shades of Green, Finans Norge, Nordea og Schjødt.

– Enova takker og gratulerer CICERO, partnere og Entra med en banebrytende vitenskapsbasert tilnærming til vurdering av hvor grønt et selskap er. Vi er avhengig av åpenhet og transparens for å ta kloke klimarelevante valg, og utvikling av dette praktiske verktøyet er et kvantesprang for investorer og banker for å bedre forstå selskapenes klimarelaterte risikoer og muligheter på veg mot null utslipp, sier Rune Røkke, finansfaglig ansvarlig i Enova.

Først i Norge

Vurderingen av Entra er den første som er gjort av et norsk selskap i henhold til den utvidede Shades of Green-metodikken. Rapporten viser at mer enn halvparten av eiendomsselskapets leieinntekter i 2019 og mer enn halvparten av investeringene i nye eller oppgraderte bygninger får en av de tre grønne fargenyansene. Alle Entras planlagte nye bygninger vurderes som mørkegrønne, noe som innebærer at investeringene er i tråd med et fremtidig klimatilpasset lavutslippssamfunn.

Les selskapsrapporten for Entra her.

– Miljølederskap har vært en integrert del av Entras strategi i mange år. Vi arbeider målrettet med å redusere vår klimapåvirkning og med å sikre og utvikle vår forretningsmodell for å møte fremtidens klimakrav og risikobilde. CICERO Shades of Greens metodikk gir etter vår mening investorer og andre interessenter et meget solid og transparent grunnlag for å vurdere selskapers bærekraftsarbeid og posisjon på tvers av bransjer, sier administrerende direktør i Entra, Sonja Horn.

– Entra er en av våre samarbeidspartnere. Vi eier to bygg sammen og vi er med å finansiere selskapet gjennom obligasjonsmarkedet. Gjennom den nyutviklede metodikken får vi god og nødvendig innsikt i klimarisiko innenfor sektoren generelt og Entra i særdeleshet. Og enda viktigere, vi kan følge utviklingen og selskapets tilpasning over tid, som er viktig fra et risikovurderingsperspektiv. Lærdommen kan vi ta med oss over i andre investeringer, sier Mette Cecilie Skaug, Deputy CIO - Portfolio Manager i Oslo Pensjonsforsikring. Entra har stor grad av åpenhet rundt sin klimarelaterte styringsstruktur med gode rapporteringsrutiner og standarder, og får derfor beste vurdering på dette området.

Bedre forståelse av klimarisiko

Den nye metodikken legger vekt på klimarelevante nøkkelindikatorer som skal gjøre det enklere for selskaper og finansinstitusjoner å måle og følge opp aspekter ved klimarisiko og miljøpåvirkning over tid. Indikatorene er like for alle selskaper innen en sektor, slik at de kan sammenlignes. I tillegg til Entra har også det svenske eiendomsselskapet K2A fått gjennomført en selskapsvurdering med Shades of Green-metodikken.

En selskapsrapport i henhold til CICERO Shades of Green-metodikken vil:

  • Synliggjøre hvor grønne selskapets inntekter og investeringer er
  • Gjøre det mulig å følge utviklingen av andelen grønne inntekter og investeringer over tid, som gir informasjon om selskapets omstilling og klimatilpasning
  • Gi en vurdering av risikostyring for fysisk klimarisiko og overgangsrisiko
  • Gi en vurdering av selskapets bruk av klimascenarioer og hvorvidt de etterlever anbefalingene for rapportering fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
  • Gi informasjon om mulig tilpasning i henhold til EUs taksonomi for bærekraftig finans

Les mer om prosjektet ‘Sustainable Edge’ og utviklingen av metodikken her.

Kontakter:

For mer informasjon om forskningsprosjektet, kontakt Alexander Berg, seniorrådgiver i CICERO Senter for klimaforskning (a.o.berg@cicero.oslo.no).

For mer informasjon om selskapsvurderinger, kontakt Harald F. Lund, CEO i CICERO Shades of Green (info@cicero.green).