CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Ni nye forskningsprosjekter til CICERO

Publisert 16.12.2020

Den siste uken har CICERO vunnet seks prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet. I tillegg deltar vi i tre EU-prosjekter som også har fått støtte denne uken.

I årets tildelinger fra Forskningsrådet fikk CICERO finansiering til en tredel av alle søknadene som ble sendt.

- Vi er utrolige glade og stolte av den store uttelling vi har fått hos både Forskningsrådet og EU den siste tiden. 2020 har vært krevende og da er det ekstra hyggelig at den store innsatsen forskerne har lagt på hjemmekontorene premierers med finansiering til viktig klimaforskning, sier Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO.

 

VOM – insentiver til Virkemidler for Omstilling av Matsystemet

Gjennom et mangfold av kvalitative og kvantitative metoder, eksperimenter, kommunikasjon og co-designteknikker som reflekterer multidisiplinaritet skal VOM studere hvordan man kan støtte et skifte mot en bærekraftig matproduksjon med lave utslipp.

 

Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor

CICERO skal samarbeide med filmselskapet BABUSJKA for å bidra til redusert klimafotavtrykk i kulturbransjen. Med på laget er også Den Norske Opera og Ballett, Virke, Øyafestivalen og Produced by.

 

Climate and environmental impacts of hydrogen emissions

Sammen med næringslivspartnere skal CICERO finne ut å finne ut hvordan hydrogenutslipp påvirker miljøet og klimaet, og vil produsere viktig kunnskap som kan hjelpe politikere og andre beslutningstagere med å se både fordelene og ulempene ved mer bruk av hydrogen, samt usikkerhetsmomentene.

 

Aerosols, Cloud Changes and Energy transport into the Polar domain – The role of feedbacks to the local climate response

Prosjektet forbedre forståelsen av hvordan aerosoler transporteres til Arktis og spesielt hvordan skyer, aerosoler og stråling påvirker hverandre i modellene. Gjennom å forbedre klimamodellenes evne til å projisere klimaendringer i Arktis, kan vi med større sikkerhet projisere fremtidige klimaendringer globalt.

 

Understanding Temporal Aerosol Radiative Forcing – Implications for Climate Sensitivity and Future Warming

Prosjektet bruker historiske observasjoner og modeller for å undersøke hvordan den avkjølende effekten av aerosoler har endret seg over tid, og hvordan det påvirker estimatet av klimasensitiviteten og fremtidig global temperaturutvikling.

 

Extreme Precipitation In Cleaner air

Prosjektet skal undersøke hvordan aerosoler påvirker ekstreme nedbørsepisoder.