CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Lykkelig slutt for klimaforhandlingene

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 16.12.2001

Etter forhandlinger på overtid lyktes det partene i FNs klimakonvensjon å komme til enighet natt til lørdag. Det ligger nå an til at Kyotoavtalen kan bli ratifisert (godkjent) av tilstrekkelig mange industriland til å tre i kraft i løpet av 2002.


Det var spesielt fire områder hvor forhandlingene var problematiske.

  • I forhandlingene om håndheving ønsket flere land å ta opp deler av tidligere vedtak til ny behandling. Resultatet ble likevel at vedtakene fra Bonn-møtet ble stående. Det vil si at en part som slipper ut 1 tonn CO2 for mye i en periode, får 1,3 tonn mindre kvote i neste periode. I tillegg begrenses mulighetene til å delta i de fleksible mekanismene og man må legge frem en plan for å komme i balanse igjen. Spørsmålet om hvorvidt dette skal være juridisk bindende til utsatt til det første partsmøtet i Kyoto-protokollen som vil bli holdt etter at tilstrekkelig mange land har ratifisert avtalen.
     
  • Når det gjaldt opptak i skog var det spesielt Russland som ønsket endringer. Bonn-avtalen gav dem mulighet til å godskrive inntil 17,63 millioner tonn CO2 som opptak i skog. De krevde at dette ble endret til 33 millioner, noe de til slutt fikk gjennomslag for.
     
  • Det ble ikke tallfestet tak på bruk av de fleksible mekanismene. I praksis vil det si at det er opp til hvert enkelt land hvor mye de vil redusere innenlands utslipp i forhold til å bruke Kyoto-mekanismene.
     
  • Et land som slipper ut mindre enn de har fått lov til, får overført rest-kvoten til neste periode. Dette vil spesielt ha betydning for de landene som har større kvoter enn de i dag slipper ut (såkalt hot air), spesielt Russland. Denne ordningen omhandler imidlertid ikke ubrukt potensiale i CO2-opptak i skog.

Kyoto-protokollens framtid ser altså etter dette ut til å være sikret etter de vellykkede forhandlingene i Marrakesh, Marokko. Forhandlingene startet mandag 29. oktober og ble avsluttet lørdag 10. november. Ministere og diplomater fra de fleste av FNs medlemsland deltok på dette sjuende partsmøtet (COP7) til Klimakonvensjonen.