CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
For å finne løsningen på klimautfordringene må også verdens investorer gjøre et skifte mot utslippsfrie og klimatilpassede investeringer.

For å finne løsningen på klimautfordringene må også verdens investorer gjøre et skifte mot utslippsfrie og klimatilpassede investeringer.

Klimafinans

Publisert 04.05.2016

CICERO er et ledende forskermiljø på klimafinansiering og leder prosjekter på dette området for den norske stat, internasjonale organisasjoner og privat sektor.

For å finne løsningen på klimautfordringene må også verdens investorer gjøre et skifte mot utslippsfrie og klimatilpassede investeringer i framtiden. Det å forstå hvilke drivkrefter som må til innen klimafinansiering for å få til dette skiftet og koble investormiljøet med klimaforskere er en prioritet hos CICERO.

Våre forskningsområder er:

  • Kilder til klimafinansiering
  • Klimafinansiering i de internasjonal klimaforhandlingene
  • Verktøy for å identifisere klimarisiko for klimainvesteringer
  • Klimarisiko og investeringsstrategier
  • Potensiale i grønne obligasjoner og miljømessig integritet

 

Samarbeider med investorer for å forstå klimarisiko

CICERO jobber med ledende globale og skandinaviske investorer innen klimarisiko. Klimaforskere og investorer identifiserer sammen hvilke metoder som fungerer for å avdekke klimarisiko og inkorporere denne i investeringsbeslutninger i ulike sektorer og industrier.

Les mer om dette på prosjektsidene til CICERO klimafinans.

NY RAPPORT: Climate scenarios Demystified. A climate scenario guide for investors.

 

Uavhengig vurdering på grønne obligasjoner

Som en uavhengig, ikke statelig forskningsinstitusjon, er CICERO verdensledende på å gi «second opinion» i det grønne obligasjonsmarkedet. CICERO har levert uavhengige vurderinger på grønne obligasjoner siden introduksjonen i 2008. Vi har arbeidet med internasjonale investorer, banker, bedrifter og kommuner.

Les mer om arbeidet CICERO gjør på grønne obligasjoner.