CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

FNs klimaforhandlinger kan bli satt på sidelinja

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 10.12.2010

FNs klimaforhandlinger står i fare for å miste troverdigheten etter 16 år med svært langsomme framskritt.


Årets forhandlingsrunde i FNs klimakonvensjon i Cancun er den 16. i rekken for å få til en internasjonal avtale som begrenser de globale utslippene av klimagasser.

Forventninger

År etter år har det blitt forespeilet at en avtale er nært foreliggende. Avtalen fra Kyoto i 1997 skulle bare være et første steg på veien for å få til effektive globale utslippskutt. Siste frist for en ny avtale ble satt i København i fjor. Som kjent ble det ingen bindende avtale i den danske hovedstaden.
I Cancun har forventningen vært at forhandlerne skulle komme et steg videre på enkeltområder som skogbevaring, finansiering av tiltak i utviklingsland, og teknologioverføring. I tillegg var det forventninger om at forhandlerne skulle få mandat til å forhandle videre om en bindende avtale i Sør-Afrika i 2011. Men med kun én dag igjen av forhandlingene her i Cancun, ser det ut til at begge punkter blir utsatt. Dermed vil det gå minst ett år til før strukturen på en ny avtale kan bli avklart.

Ingen ny Kyoto-periode

Når det ikke ble en avtale i København, var plan B å forlenge Kyoto-protokollens virketid til en ny avtale var på plass for å unngå en dødperiode uten et internasjonalt klimaregime. I Cancun har forlengelse av Kyoto-protokollen vist seg å være et av de aller vanskeligste forhandlingspunktene. Faktisk er partene i Kyoto-protokollen mindre villige i dag enn i 1997 til å la seg binde til utslippsmål. Japan, Canada og Russland har sagt at de ikke blir med i en ny periode. Grunnen er at Kyoto-protokollen har vist seg for liten. De store økonomiene i verden, som USA og Kina, er ikke med.

På sett og vis har prosessen gått et steg tilbake. Stemningen i Cancun viser at FN-prosessen begynner å miste troverdighet. Flere land har tatt opp dette problemet i løpet av høynivåmøtene i Cancun. Statsminister Jens Stoltenberg sa i sin tale til COP 16 at "Det er ekstremt viktig at vi gjør substansielle framskritt her i Cancun, både i kampen mot klimaendringer og for tilliten til forhandlingsprosessen". EUs klimakommissær Connie Hedegaard og flere andre forhandlere har kommet med liknende uttalelser.

Mister tålmodigheten

Dersom vi får en trend med årlige forhandlingsrunder uten substansielle resultater, står FN-forhandlingene i fare for å bli satt på sidelinja. Vi ser allerede at enkeltland i flere tilfeller ligger i forkant av klimaforhandlingene, som Norge på skogbevaring, og som i samarbeidet mellom USA og Kina på energiområdet. I tillegg er det satsing på lavkarbon energiutvikling i mange land som ikke vil vente på en effektiv internasjonal avtale før de setter i gang med omstilling. Den indiske miljøministeren Jairam Ramesh listet for eksempel opp en rekke tiltak som India har satt i gang for å omstille økonomien til å bli mindre utslippsintensiv.

De globale FN-forhandlingene har til nå sikret alle land en stemme og deltakelse i transparente prosesser, men dette kan falle bort i andre typer av klimasamarbeid. Det er dermed mye som står på spill idet den siste dagen av klimaforhandlingene starter i Cancun fredag.