CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

En Praktisk Tilnærming til Gjennomgang og Evaluering av Bidrag til 2015-avtalen

I 2013 ble Partene til FNs Klimakonvensjon enige om å utarbeide sine såkalte Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) som skal innlemmes i klimaavtalen som skal være klar i Paris i 2015.

Partene har diskutert om det skal gjøres noen formell internasjonal gjennomgang og vurdering (G&E) av disse innmeldte bidragene. Dette prosjektet analyserer alternativer for slike prosesser, med fokus på følgende spørsmål:

  • Hva skal vurderes og gjennomgås? Og hvordan skal prosessen håndtere muligheten for at bidrag omfatter ikke bare utslippsreduksjoner, men også tilpasning og finansiering?
  • Hvilke kriterier skal ligge til grunn?
  • Når skal G&E finne sted?
  • Hvordan skal G&E organiseres, og hvilke aktører skal involveres?
  • Hvordan skal utfallet av G&E innarbeides i nye bidrag?

Prosjektet er basert på tre hovedkilder til innsikt:

  1. Analyse av eksisterende prosesser for G&E både i og utenfor FNs Klimakonvensjon
  2. Analyse av Partenes offisielle innspill til forhandlingene om Parisavtalen
  3. Ekspert-intervjuer

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Stockholm Environment Institute og German Development Institut. Det gjøres på oppdrag for Nordisk Ministerråds Arbeidsgruppe for Globale Klimaforhandlinger (NOAK).