CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

COP 10 – med visshet om ikrafttredelse

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 05.12.2004

Det tiende partsmøtet i FNs klimakonvensjon starter i visshet om at Kyoto-protokollen kommer til å tre i kraft to måneder etter at konferansen er over. Både politikere og forskere forventer at de nylig publiserte funnene om oppvarming i Arktis vil få oppmerksomhet på konferansen


– Jeg kommer til å benytte hovedfunnene fra Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) under klimakonferansen i Buenos Aires. Som politiker er jeg glad for at vi får dokumentasjon på de menneskeskapte klimaendringene, sa miljøvernstatsråd Knut Arild Hareide under presentasjonen av ACIA-utredningens hovedfunn i november.

– COP 10 – næring til videre dialog

ACIA-utredningen dokumenterer blant annet en gjennomsnittlig økning i årstemperaturen i Arktis som er om lag dobbelt så stor som på lavere breddegrader de siste tiårene, og leder Robert Corell i ACIA-utredningen tror oppmerksomheten omkring den arktiske klimautredningen vil føre til økt erkjennelse av at de globale klimautfordringene må bli tatt på alvor.
– COP 10 blir bare en av mange arenaer som kan gi næring til den videre dialogen, sier Robert Corell.

Ti år med klimakonvensjon

Det tiende partsmøtet i FNs klimakonvensjon (UNFCCC) starter 6. desember i Buenos Aires, Argentina. Omkring 5000 delegater og observatører er ventet til COP 10 i perioden til og med 17. desember, og denne konferansen blir tiårsjubileet for rammekonvensjon om klimaendringer som ble undertegnet i Rio i 1992 og trådte i kraft i 1994.
Foreløpig lover UNFCCC-sekretariatet at COP 10 skal "belyse klimaspørsmål som inkluderer virkninger av klimaendringer, tilpasningstiltak, avdempingspolitikk og virkninger av slike grep".

Fornyet drivkraft

Det ble nylig kunngjort at Kyoto-protokollen trer i kraft og blir bindende for 129 parter 16. februar 2005.
"Dette forventes å gi nytt liv til diskusjonene på COP 10", sier UNFCCC-sekretariatet i en pressemelding. "COP 10 vil ikke bare å fordelen av fornyet politisk drivkraft, men vil være i stand til å gå mer praktisk til verks i forhold til Kyoto-protokollens internasjonale kvotehandelmarked, den grønne utviklingsmekanismen og fond for tilpasning til klimaendringer."
Klimakonvensjonens sekretariat påpeker også at Buenos Aires-konferansen ønsker å bidra til å utvikle et rammeverk for internasjonalt samarbeid i forhold til tilpasning til negative konsekvenser av klimaendringer. I tillegg ønsker man å se nærmere på hvordan også utviklingsland kan få støtte til å implementere den internasjonale klimaavtalen.

Ikke videre forpliktelser

Det er imidlertid få signaler som tyder på at diskusjonen om forpliktelser for utviklingsland og forpliktelser for perioden etter 2012 skal diskuteres i Buenos Aires. Etter planen skal dette på plakaten først i 2005.
– Dette er definitivt ikke tiden for å ta opp utviklingslandenes fremtidige forpliktelser formelt i forhandlingene. De rike landene må vise vilje og evne til å oppnå konkrete utslippsreduksjoner før det er håp om å få med utviklingslandene, sier CICERO-direktør Pål Prestrud.
Prestrud forventer likevel mer konkrete drøftinger på COP 10 om framtidige forhandlinger.

Ingen signaturer fra USA

USA har ennå ikke godkjent Kyoto-protokollen, og lite tyder på at amerikanerne er i ferd med å endre ståsted i forhold til de internasjonale klimaforpliktelsene. Også forpliktelser etter 2012 er foreløpig uaktuelt for USA.

– Vi regner ikke med å signere noen nye avtaler, sier USAs forhandlingsleder på COP 10, Harlan Watson til nyhetsbyrået Reuter.

Ifølge Watson har USA mange bilaterale og multilaterale avtaler som omhandler klimaendringer, og landet har brukt milliarder av dollar på forskning. Likevel er det ikke aktuelt å gjøre nye avtaler i Argentina.
Watson betegner EUs mål om å forhindre gjennomsnittlig temperatur globalt fra å øke med mer enn to grader som et politisk og ikke et vitenskapelig mål.

Ministerdebatter

Paneldebatter mellom regjeringsrepresentanter og ledende delegater vil foregå 15-17- desember, og Norges miljøvernstatsråd Knut Arild Hareide vil delta på disse møtene. Temaet for møtene på ministernivå er:

  • Konvensjonen etter ti år: resultater og framtidige utfordringer
  • Påvirkninger fra klimaendringer, tiltak for tilpasning og en bærekraftig utvikling
  • Teknologi og klimaendringer
  • Demping av klimaendringer: politisk påvirkning

Hva skjer parallelt med COP 10?

100 arrangementer - såkalte side events - vil bli arrangert parallelt med hovedmøtene på COP 10. I tillegg vil organisasjoner, private aktører, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner arrangere 60 ulike utstillinger.