CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
CICERO jobber målrettet med å formidle forskning til de som trenger den. Her fra Arendalsuka i 2018.

CICERO jobber målrettet med å formidle forskning til de som trenger den. Her fra Arendalsuka i 2018.

CICERO søker 6 nye medarbeidere

Publisert 16.12.2020

Etterspørselen etter kunnskap om klimaendringer øker og CICERO vinner stadig nye prosjekter og flere oppdrag. Nå styrker vi laget vårt med seks nye mennesker.

I løpet av de neste ti årene skal Norge og Europa redusere utslippene med minst 50 prosent. Samtidig skal vi tilpasse oss de klimaendringene vi ikke klarer å unngå. CICERO bidrar til dette gjennom å levere kunnskap i verdensklasse til alle de som skal treffe klimabeslutninger. 

CICERO skal være et ledende tverrfaglig klimaforskningsinstitutt i Europa og vi skal være nyskapende og framoverskuende i vår forskning. Vi bidrar aktivt i arbeidet til FNs klimapanel, deltar i 16 EU-prosjekter og leder store nasjonale forskningsprosjekter.

Samtidig skal CICERO skal være den ledende forsknings- og samarbeidspartner for beslutningstakere i politikk, forvaltning, næringsliv og sivilsamfunn i spørsmål om klimaendringer og klimaomstilling. I tiden fremover blir det enda viktigere å utvikle samspillet mellom vår grunnforskning, anvendte forskning og løsningsorienterte oppdrag.

For å møte den økte etterspørselen etter vår kunnskap og realisere CICEROs ambisjoner de neste årene, søker vi etter seks nye medarbeidere innenfor et bredt spekter av fagområder. Alle stillingene har søknadsfrist 18. januar. Klikk på hver enkelt for mer informasjon.

 

Forsker klima og helse

Samfunnsviter med kompetanse i klimaomstilling og bærekraftig forbruk

Forsker med naturvitenskapelig bakgrunn og kompetanse innen klimamodellering

Atmosfæreforsker med bakgrunn innen global klimamodellering

 

Forsker på beregninger av klimagassutslipp og bruk av livsløpsanalyser

Researcher in Complex Network Modelling and systemic risk