CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
trafikk er en kilde til sotutslipp (foto: mripp / flickr / creative commons)

trafikk er en kilde til sotutslipp (foto: mripp / flickr / creative commons)

AC/BC

På leting etter svevende sot, og hvordan det påvirker klimaet

Sot er i dag blant de viktigste menneskeskapte faktorene som påvirker klimaet – men hvor sterkt virker det egentlig? Svaret avhenger av hvor sot blir av etter at det slippes ut. Hvor langt flyr det? Hvor høyt? Hvor lander det, og hvordan endrer det seg under veis? Dette er nøkkelspørsmålene for prosjektet AC/BC, som kombinerer nye målinger av sot med detaljerte beregninger fra klimamodeller.

Sot slippes ut fra ufullstendig forbrenning. Kildene er alt fra biler, industri og skogbranner, til matlaging i vedfyrte ovner – og engangsgriller. Etter utslipp holder de små partiklene seg svevende i noen dager, og fraktes med vær og vind.

Dessverre har vi verken full oversikt over hvor mye sot som slippes ut hvert år, hvor lenge det holder seg svevende, eller hvor høyt det flyr. Alle disse faktorene er avgjørende for hvor sterk koblingen mellom sot og klima er.

Nylig har det blitt mulig å utstyre fly med sotmålere, og dermed få øyeblikksbilder av hvor mye sot som befinner seg hvor. Mange måleserier er alt gjennomført, og flere er planlagt verden over i årene som kommer. AC/BC har som hovedmål å samle informasjon fra alle disse målingene, og kombinere dem til et helhetlig bilde av konsentrasjoner av sot i tid og rom.

Ut fra konsentrasjonene kan vi så gjøre bedre beregninger av sots klimapåvirknig. I atmosfæren tar sot opp solstråling, og virker dermed oppvarmende på samme måte som en drivhusgass. I tillegg kan sot påvirke både dannelsen av skyer, hvor hvite de blir og hvor lenge de lever. Sot kan lande på snø og få den til å smelte raskere, og den endre hvor lett det dannes iskrystaller i kald luft. (se prosjektet NetBC).

Resultatene fra AC/BC vil gjøre det mulig å samtidig beregne hvor mye sot som slippes ut, hvor lenge det lever og hvor høyt det flyr. Kombinert med beregninger fra klimamodeller gir dette oss en bedre forståelse av hvor sterkt sot påvirker klimaet i dag, og hvor viktig det har vært i fortiden.

Ut fra resultatene fra AC/BC vil det være mulig å gi bedre svar på et nøkkelspørsmål fra politikere: I hvor stor grad vil reduksjoner i utslipp av sot kunne bidra til å begrense skadene fra global oppvarming?

AC/BC er et Unge Forskertalenter-prosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd.