CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Partnerne fra finanssektoren og enova var samlet hos cicero i august. Foto: CICERO

Partnerne fra finanssektoren og enova var samlet hos cicero i august. Foto: CICERO

Sustainable Edge: vurdering av klimarisiko i selskap

Finanssektoren etterspør bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i. I prosjektet ‘Sustainable Edge’ utvikler vi et praktisk verktøy for investorer og utlånere. Målet er at de bedre kan forstå klimarisiko og i hvilken grad selskapene de investerer i bidrar i overgangen til lavutslippssamfunnet.

For å lykkes med overgangen til et klimatilpasset lavutslippssamfunn må finansering flyttes fra «brune» til «grønne» investeringer. Det er utgangspunktet for prosjektet der CICERO Senter for klimaforskning i partnerskap med ledende norske finansinstitusjoner skal bidra til å gjøre det enklere å forstå klimarisiko i praksis. Prosjektet er finansiert av ENOVA og andre partnere som deltar aktivt i prosjektet.

Analysemetodikken som skal utvikles er en forskningsbasert vurdering av en bedrifts aktiviteter basert på CICEROs anerkjente Shades of Green-metodikk. CICERO har de siste ti årene gitt uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner. Gjennom dette arbeidet har CICERO opparbeidet seg unik erfaring med hvordan man kan kommunisere til investorer om hvor grønn en investering er. Med utgangspunkt i klimaforskningen gis en vurdering på en skala fra mørkegrønn til lysegrønn basert på i hvor stor grad aktivitetene bidrar til lavutslippssamfunnet. ‘Sustainable Edge’ tar utgangspunkt i denne metodikken og videreutvikler den for vurdering av selskaper. Investeringer, inntekter og forsknings- og utviklingsaktiviteter skal vurderes på en skala fra mørkegrønn til mørkebrun ut fra i hvor stor grad de bidrar til lavutslippssamfunnet.

 

Verktøyet som utvikles i ‘Sustainable Edge’ vil:

  • Vurdere hvordan selskaper endrer sine inntekter, investeringer og forsknings- og utviklingsaktiviteter over tid mot en grønn omstilling og dermed gi mulighet for å følge utviklingen av andelen grønne investeringer og inntekter over tid  
  • Gi en vurdering av risikostyring for fysisk klimarisiko og overgangsrisiko.  
  • Gi en vurdering av selskapets bruk av klimascenarioer og hvorvidt de etterlever retningslinjene for hvordan selskaper bør rapportere om klimarisiko fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Deltakere i prosjektet: