CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Hvilken lover og regler er med på å forme den fornybare energi-politikken i Europeiske land? Bilde: ungdom besøker en fornybar energipark i SAERBERG, Tyskland. CREDIT: BENTE STACHOWSKE, GREENPEACE.

Hvilken lover og regler er med på å forme den fornybare energi-politikken i Europeiske land? Bilde: ungdom besøker en fornybar energipark i SAERBERG, Tyskland. CREDIT: BENTE STACHOWSKE, GREENPEACE.

Fornybar energipolitikk i Europa: Hvilken retning går vi i?

REMIX handler om hvordan EU og nasjonale beslutninger former fornybar energi-politikk i seks europeiske land.

En rekke lover og regler er med på å forme den fornybare energi-politikken i Europa: det europeiske fornybardirektivet, nasjonale støtteordninger for fornybar energi og forskrifter om nasjonale kapasitetsmekanismer.

REMIX, som søker å forstå den nasjonale fornybar energipolitikken i Europa, vil bidra med følgende resultater:

  • Case-studier, som utforsker hvilke faktorer som bidrar til å forme europeisk fornybar energi-politikk;
  • Sammenlignende studier av nasjonale lover og regler i seks land: Frankrike, Tyskland, Norge, Polen, Sverige og Storbritannia;
  • Scenarier og fremtidsprognoser om utviklingen innenfor fornybar energipolitikk for nordiske energi-aktører.

Prosjektet er et samarbeid mellom CICERO og Universitetet i Oslo (Institutt for statsvitenskap og Institutt for rettsvitenskap) , Freie Universität i Berlin, Fridtjof Nansens institutt, THEMA Consulting, Universitetet i Stockholm og Vrije Universiteit i Brussel.

Norges Forskningsråd og en rekke nordiske energi-aktorer, som Energi Norge, Energimyndigheten, NVE, Statkraft and Statnett, har gitt finansiell støtte til prosjektet.

Les mer om prosjektet på REMIX nettside.