CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Foto: nina holmelin

Foto: nina holmelin

Noradapt

Noradapt er et nasjonalt senter for bærekraftig klimatilpasning. 

Gjennom Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning, med kortnavnet Noradapt, arbeider forskere frå åtte forskingsinstitusjoner med å bygge og samle ny kunnskap om hvordan ulike samfunnsaktører kan tilpasse seg klimaendringene.

Senteret ledes og drives av Vestlandsforskning og CICERO er en av åtte partnerinstitusjoner. De andre syv er NORCE (både NORCE Klima og NORCE Samfunn), Nordlandsforsking, Senter for klima og energiomstilling (CET) ved Universitetet i Bergen, Institutt for geografi ved NTNU, SINTEF Community (tidlegare SINTEF Byggforsk), Høgskulen på Vestlandet. 

Les mer om det som skjer ved senteret her 

CICERO deltar i følgende delprosjekter ved Noradapt 

SAMSPILL 

Dette prosjektet ser på om klimatilpassing og utslippskutt er i konflikt med hverandre eller drar i samme retning, og hvordan klimapolitikken påverker vilkårene for å nå målene om bærekraftig utvikling.

Les mer her

GREENPACE; BÆREKRAFTIG TILPASNING I MATSEKTOREN

Prosjektet handler om klimarisiko i matsektoren i Norge, det vil si jordbruk, havbruk og fiskeri. Den ene typen klimarisiko forskerne skal se på er tilpasning til klimapolitikk; den andre er bærekraftig tilpasning til klimaendringer.

Les mer her