CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Invitasjon til workshop

Publisert 26.05.2021

Lokale energisamfunn i Norge: Muligheter og utfordringer. 

Tid: 2. juni fra kl. 10.00-14.00

Sted: Zoom

Lokale energisamfunn kan gi viktige fordeler for lokalsamfunnet, det grønne skifte gjennom økt bruk av fornybar energi og fleksibilitet i distribusjonsnettet. For å få dette til i praksis er det behov for å sikre gode rammevilkår og riktig regelverk.

I forbindelse med H2020-prosjektet COME RES inviterer CICERO til en workshop: Lokale energisamfunn i Norge: Muligheter og utfordringer.

Hvordan er dagens rammevilkår og hvordan kan vi sikre riktige reguleringer og muligheter for å utvikle lokale energisamfunn? Og hvordan vil lokale energisamfunn påvirke kraftsystemet?

2. juni vil vi presentere resultater fra forskningsprosjekter på lokale energisamfunn i Norge og få innspill og erfaringer fra viktige aktører i energisektoren og sivilsamfunnet. Formålet er å diskutere muligheter og utfordringer knyttet til utvikling av lokale fornybare energisamfunn i Norge. Workshopen vil bidra til å bringe kunnskap om hvordan myndigheter kan legge til rette for lokale energisamfunn i det grønne skiftet.

 

Program: 

10:00 Velkommen og agenda

10:15 - 10:35 Karina Standal, seniorforsker CICERO Senter for klimaforskning: Politiske målsetninger og rammevilkår for lokale energisamfunn i Europa: Forskningsfunn fra COME RES-prosjektet.

Del 1: Rammevilkår og muligheter for lokale energisamfunn i Norge

10:35 - 10:55 Marie Byskov Lindberg, Seniorforsker FNI: Egenproduksjon av strøm i boligselskaper - Drivere og barrierer i Norge. Funn fra forskning i FME INCLUDE. 

10:55 - 11:15 Tore Meinert, Næringsutvikler Utsira Kommune: Kommunens rolle som pådriver og tilrettelegger for lokale energisamfunn

11:15 - 11:50 Paneldebatt

 • Jon Evang, fagansvarlig energi og miljøstiftelsen Zero
 • Knut Olav Tveit, daglig leder for småkraftforeninga
 • Trine Kopstad Berentsen, daglig leder Solenergiklyngen
 • Tore Meinert, Næringsutvikler Utsira kommune
 • Marie Byskov Lindberg, Seniorforsker FNI

11:50 - 12:25 Pause

Del 2: Lokale energisamfunn: Reguleringer og virkninger på kraftsystemet

12:25 - 12:45 Rådgiver Kjell Rune Verlo RME/NVE: Etablering av lokale energisamfunn i Norge

12:45 - 13:10 Forsker Andrei Morch og forskningsleder Henning Taxt, Sintef Energi: Fleksibel integrasjon og verktøy for design og drift av lokale energisamfunn i Norge: Forskningsfunn fra prosjektene FINE og eNeuron

13:10 - 13:45 Paneldebatt

 • Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef næringspolitikk NELFO
 • Ketil Krogstad, spesial rådgiver, Norges Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)
 • Rolf Jacobsen, Gaia Arkitekter
 • Karl Erik Navestad, Direktør forretningsområde Ski Høegh Eiendom
 • Kjell Rune Verlo, rådgiver RME/NVE
 • Henning Taxt, forskningsleder, Sintef Energi

13:45 - 14:00 Karina Standal, seniorforsker CICERO Senter for klimaforskning: Oppsummering og takk for nå

14:00 Møtet slutt

Workshopen er gratis og åpen for alle, men krever påmelding. 

MELD DEG PÅ