CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

TWEX

TWEX-Fremtiden i Norge baserer seg på en “historien om framtiden” metode. Denne metoden vil kunne vise at et scenario tilpasset en bestemt region og bestemte aktører i kombinasjon med en rekke klima- og værmodeller vil kunne gi et mer realistisk bilde av hvordan været vil se ut i fremtiden i akkurat dette området. Med bedre analyser om ekstemvær kan man forebygge og planlegge beredskapen på en bedre måte enn i dag.

HYPRE - HYdropower and PREcipitation trends

Investigating historical and future precipitation trends in regions important for hydropower production

Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge

CICERO og Vestlandsforskning har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å skrive en rapport som sammenfatter ny kunnskap om konsekvenser av klimaendringer for Norge frem til 2100.

ECONOR III – The Economy of the North 2015 (finished)

The Arctic is vulnerable to natural and global economic changes. Global warming creates opportunities for new economic activities in resource extraction and shipping, while at the same time threatening traditional livelihoods.