CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge

CICERO og Vestlandsforskning har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å skrive en rapport som sammenfatter ny kunnskap om konsekvenser av klimaendringer for Norge frem til 2100.

Scaling green investments through blockchain

The Green Assets Wallet will develop a technology that bridges green investors with potential investment opportunities through cost-efficient and immutable verification of green impact.

WinWind

Et nytt, EU-finansiert forskningsprosjektet, WinWind, tar mål av seg å undersøke faktorer som påvirker folks aksept av vindkraft i ulike regioner i Europa – blant annet på Fosen i Sør-Trøndelag.

CoCliME: Co-development of CLimate services for adaptation to changing Marine Ecosystems

CoCliME-prosjektet skal samutvikle og samprodusere skreddersydde klimatjenester for marine økosystemer, samt et rammeverk for utvikling av klimatjenester som skal støtte beslutningstakere i forbindelse med økologiske og sosioøkonomiske effekter av klimaendringer i ulike kystområder.