CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Tyskland som ett av mange land med foKus på fremtidens løsninger under Cop21 I Paris (foto: ASTRID ARNSLETT)

Tyskland som ett av mange land med foKus på fremtidens løsninger under Cop21 I Paris (foto: ASTRID ARNSLETT)

Klimaforhandlinger

I 2015 ble verdens land for første gang enige om en klimaavtale som alle skal bidra til. CICERO har fulgt de internasjonale klimaforhandlingene tett helt siden vi ble opprettet i 1990, for å forstå hva som hindrer eller muliggjør framskritt i internasjonal klimapolitikk.

CICERO følger forhandlingene tett fra år til år, og er ofte i dialog med klimaforhandlere. Vi følger også nøye med på hva som skjer i klima- og energipolitikken hos nøkkelaktører som USA, EU, India og Brasil. Våre forskere analyserer både de økonomiske og andre konsekvenser av vedtatte og mulige politikkendringer, og vi studerer alternativer til det såkalte FN-sporet.

Parisavtalen setter ambisiøse mål og sikrer en opptrapping av den nasjonale innsatsen over tid. Så langt er de nasjonale målene utilstrekkelige for å nå det globale målet, og et sentralt spørsmål er hva som kan sikre større innsats over tid.

Kan den globale prosessen utformes på en bedre måte for å gi bedre resultater? Eller er svaret å finne i alternative tilnærminger, som avtaler innenfor hver sektor, mellom grupper av store land, eller ved å fokusere på teknologisamarbeid?

CICERO har i løpet av de siste to årene utført fire prosjekter for NOAK, den nordiske arbeidsgruppen i de globale klimaforhandlingene. Vi har blant annet analysert hvordan prinsipper for rettferdig fordeling kan anvendes i praksis, og hvordan et system for evaluering kan sikre et høyere ambisjonsnivå.

Senter for Internasjonal klima- og energipolitikk

CICERO er vertskap for CICEP Senter for Internasjonal klima- og energipolitikk. CICEP er et av Forskningsrådets forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Våre viktigste forskningspartnere er Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Fridtjof Nansens institutt. Gitt sentrets tema er det naturlig at vi også har et bredt internasjonalt nettverk. Les mer om CICEP her.