CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
TURBINER VED SMØLA VINDKRAFTVERK (FOTO: STATKRAFT / CREATIVE COMMONS)

TURBINER VED SMØLA VINDKRAFTVERK (FOTO: STATKRAFT / CREATIVE COMMONS)

ENERGI

CICERO forsker på hvordan utslipp fra energisektoren påvirker klimaet globalt, og på hvordan endringer i nedbør, vind og temperatur påvirker tilbud og etterspørsel av energi. Hvordan skal samfunnet planlegge for klimaendringene, for å sikre at vi både har den energien vi trenger og begrenser de globale utslippene?

80 prosent av alle menneskeskapte CO2 utslipp kommer fra forbrenning av fossil energi.

Klimagassutslipp fra energiproduksjon og bruk påvirker klimaet på kort og lang sikt. Det gjelder utslipp fra både kraft- og transportsektoren. Og det gjelder utslipp knyttet til hele verdikjeden for energi, fra utvinning, transport og lagring til foredling og bruk av energi.

Klimaendringer og energiproduksjon

CICERO studerer hvordan vi kan begrense utslipp fra energiproduksjon i Norge og på verdensbasis. Vi har også levert sentrale bidrag til FNs Klimapanel om netto klimaeffekt av ulike typer utslipp fra energisektoren.  

Energisektoren er spesielt utsatt for klimaendringer og ekstremuvær. Hetebølger kan gi nedstengning av kjernekraftverk, mens orkaner kan ødelegge strømnettet og føre til strømbrudd. Vi forsker på hvordan gradvise endringer i nedbør, vind og temperatur vil påvirke behov og etterspørsel etter for energi.

Tiltak og virkemidler

Norske og globale utslipp skal ned. Da må virkemidler innføres og tiltak gjennomføres. Samtidig er det et behov for mer kunnskap om hvilke virkemidler som er mest effektive i å redusere klimagassutslipp samtidig som de er politisk akseptable og gjennomførbare i praksis.

I dag er CICERO involvert i forskningsprosjekter som spenner fra den enkeltes husholdningens muligheter for energiproduksjon til organiseringen av Europas energisektor. Vi studerer EUs kvotesystem og fornybarpolitikk, potensialet for karbonfangst og -lagring, samt tiltak i transportsektoren. 

Vår forskning går inn på hva som er gjennomførbar politikk på fornybarfeltet og analyserer effekten av politisk usikkerhet på investeringer i kraftsektoren. 

Vi samarbeider med en rekke skandinaviske energi-aktører.