CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Photo: iB ARMO / CREATIVE COMMONS

Photo: iB ARMO / CREATIVE COMMONS

Arktis

De globale klimaendringene har ført til store endringer i Arktis, og endringene går raskt. De siste tiårene har gjennomsnittlig årstemperatur i Arktis økt om lag dobbelt så mye som det globale gjennomsnittet og utbredelsen av sjøisen om sommeren er nesten halvert.

Oppvarmingen i Arktis fører til store konsekvenser for klima, natur og lokalsamfunn i regionen, men den har også globale konsekvenser. Et isfritt hav absorberer mer varme og vil kunne akselerere den globale oppvarmingen, mens konsekvensene av et varmere hav for økosystemet og næringskjeden vil berøre mennesker langt unna polarsirkelen.

Samtidig åpner klimaendringene i Arktis opp for økt aktivitet innen skipsfart, petroleum og gruvedrift, og vil være avgjørende for fremtidig økonomisk og demografisk utvikling i regionen. Hvordan skal vi sikre en bærekraftig forvaltning av de verdiene som finnes i Arktis, og hvordan skal befolkningen tilpasse seg de endringene som finner sted?

CICEROs forskning på Arktis spenner over flere fagfelt og adresserer en rekke viktige tema. Gjennom denne bredden ønsker CICERO å bidra til en helhetlig forståelse av hvordan og hvorfor klimaet i Arktis endrer seg og hva som blir konsekvensene for samfunnet.

Forskerne ved CICERO samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsinstitutt, samt lokale myndigheter, næringsliv og samfunn.

Som en del av det internasjonale polaråret var forskere fra CICERO blant annet involvert i prosjektene DAMOCLES (Developing Arctic Modelling and Observing Capabilities for Long-term Environmental Studies) og CAVIAR (Community Adaptation and Vulnerability in the Arctic Regions). CICERO har også bidratt til arbeidet under Arctic Monitoring Assessment Programme (AMAP), Arctic Climate Impact Assessment og er medlem av Framsenteret.

CICEROs forskning i Arktis kan deles inn i tre hovedtema

Utslipp og klimapåvirkning

 • Klimapåvirkning av utslipp utenfor Arktis gjennom transport over lange avstander
 • Bidrag fra ulike regioner og sektorer til forurensning og klimaendringer i Arktis
 • Rollen til sotpartikler, såkalt black carbon, i Arktisk klima
 • Scenarier for økt olje/gassutvinning og skipsfart i Arktis og påfølgende klimapåvirkning
 • Mulighet for utslipp av metan lagret i permafrost og under havbunnen i et varmere Arktis

Konsekvenser og tilpasning

 • Identifisering av hvilke klimaendringer som er viktig for lokalsamfunn
 • Tilpasning til klimaendringer i lokalsamfunn, kommuner og næringsliv i Nord
 • Nedskalerte scenarier for fremtidig klima
 • Ecosystem services

Sosio-økonomiske drivere

 • Mulige endringer i demografi og økonomi i Arktis
 • Vekselvirkning mellom ulike drivere
 • Sektor-spesifikk utvikling
 • Potensiale for olje- og gassutvinning
 • Utsikter for handel mellom Kina og Europa med åpning av nye skipsruter gjennom Arktis