CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Lokale løsninger

Lokale myndigheter har en nøkkelrolle når vi skal begrense utslipp og håndtere dagens og morgendagens vær og klima.

Energi

CICERO forsker på hvordan utslipp fra energisektoren påvirker klimaet globalt, og på hvordan endringer i nedbør, vind og temperatur påvirker tilbud og etterspørsel av energi. Hvordan skal samfunnet planlegge for klimaendringene, for å sikre at vi både har den energien vi trenger og begrenser de globale utslippene?

Kina

Kina er verdens nest største kilde til CO2-utslipp, samtidig som deres satsing på fornybar energi savner sidestykke. Kinesisk klimapolitikk har avgjørende konsekvenser globale klimaendringer. Men for å forstå kinesisk klimapolitikk, må man forstå Kina.

Internasjonal klimapolitikk

I 2015 ble verdens land for første gang enige om en klimaavtale som alle skal bidra til. CICERO har fulgt de internasjonale klimaforhandlingene tett helt siden vi ble opprettet i 1990, for å forstå hva som hindrer eller muliggjør framskritt i internasjonal klimapolitikk.