CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klima er i ferd med å bli en økonomisk risiko, også for norske kommuner. CICERO og Kommunalbankens arrangerer workshop om klimarisiko i kommunene på evolve arena 6. desember. 

Klima er i ferd med å bli en økonomisk risiko, også for norske kommuner. CICERO og Kommunalbankens arrangerer workshop om klimarisiko i kommunene på evolve arena 6. desember. 

Ekstreme endringer- ekstreme kostnader. Klimarisiko i kommunene.

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 15.11.2018

CICERO og Kommunalbanken arrangerer workshop om klimarisko i kommunene 6. desember 2018. Workshopen er et side event på Evolve Arena, en ny og viktig møteplass for alle som er opptatt av bærekraftig innovasjon og byutvikling.

Tid: 09:00-11:00, 6. desember 2018

Sted: Evolve Arena, Norges Varemesse, Lillestrøm, hall A1

FØLG OSS LIVE HER FRA KL 09:00 6. DESEMBER:

 

Klima er i ferd med å bli en økonomisk risiko, også for norske kommuner. Mer ekstremvær, flom og overvann er blant klimarisikoen kommunens bygg og infrastruktur utsettes for og som krever investeringer i klimatilpasning. Lokale myndigheters evne til å håndtere klimarisiko både i sitt daglige virke og i sin langsiktige planlegging har mye å si for løsningene som velges og kostnadene som er forbundet med disse.

Vi diskuterer: Klimarisiko som kostnad Fra opprydding til forebygging Hvordan skape entusiasme rundt klimatilpasning

PROGRAM

Velkommen Christian Bjørnæs, kommunikasjonsdirektør CICERO

Hvordan ser en godt klimatilpasset kommune ut - erfaringer fra Sverige Philip Thörn, Sustainability Manager If

Panelsamtale Philip Thörn, Sustainability Manager If Elisabeth Longva, avdelingsdirektør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Kim Haukeland Paus, Dr.Ing va-teknikk rådgiver, Asplan Viak Berit Bakkane, fagansvarlig, Nedre Eiker kommune

Økt klimarisiko og trangere budsjetter: Krevende investeringsbeslutninger Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i Kommunalbanken

Nytt rammeverk for klimarelatert risiko i tilpasning og omstilling Alexander Berg, seniorrådgiver klimafinans i CICERO

Gjennom å melde deg på vår workshop, kan du få gratis inngang til utstillinger og andre side events. Ønsker du i tillegg å delta på hovedkonferansen, kan du fortsatt sikre deg rabatterte billetter. Kanskje kan vi belyse noen løsninger som kan være aktuelle i din kommune?

Påmelding:

Interessert? Slik melder du deg på til vår gratis workshop Ekstreme endringer- ekstreme kostnader: Klimarisiko i kommunene 6. desember 2018 på Evolve Arena, Norges Varemesse, Lillestrøm.Workshopen finner sted i møterom A1.

Deltakelsen er gratis, men du må gjøre følgende for å få adgang:

1. Fyll ut dette skjemaet som er påmelding til selve workshopen.

2. Registrer deg for gratis tilgang til utstillingsdelen av Evolve Arena her. Denne må du ha for å få inngang til Evolve der workshopen foregår. Ved å bruke denne lenken, får du også billett til selve Evolve Arena-konferansen til rimeligere pris. Les mer om programmet her.

Velkommen!

Om arrangørene:

Kommunalbanken er den viktigste långiveren til norske kommuner og fylkeskommuner. Kommunalbanken finansierer blant annet skoler, idrettshaller og helse- og omsorgsbygg. Fordi banken tilbyr rimelig, sikker og langsiktig finansiering tilpasset kommunenes behov har de alle landets kommuner som kunder. Kommunalbanken tilbyr grønne lån med renterabatt til kommunenes klimariktige investeringer. Les mer på www.kommunalbanken.no

CICERO Senter for klimaforskning er Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning. CICERO leverer ny kunnskap til de som jobber for å løse klimaproblemet. Ett av instituttets prioriterte områder er forskning som utgjør en reell forskjell på lokalt nivå i transformasjonen til et lavutslippssamfunn. Les mer på www.cicero.oslo.no/no/cicero-kommune