CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Utflating i globale utslipp gir rom for ytterligere kutt

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 14.11.2016

Verdens CO2-utslipp har nesten ikke økt på tre år, til tross for sterk økonomisk vekst. Politikerne kan ta grep for å sikre at kuttene blir permanente og at ambisjonene øker i tråd med målene i Parisavtalen. 

På mandag i Marrakech la Global Carbon Budget fram sine anslag for klimagassutslipp i 2016. For tredje år på rad viser tallene en utflating i verdens utslipp. De anslår at de globale utslippene fra fossile brensler og industri vil øke med kun 0,2 prosent fra 2015 til 2016.

Utslippene har flatet ut, sier CICERO-forsker Glen Peters til Carbon Brief.

Dette står i kontrast til en typisk vekst på rundt tre prosent per år tidligere dette århundret. Årsaken til den lave utslippsveksten er i hovedsak redusert bruk av kull i USA og Kina.

Arbeidet i Global Carbon Budget utføres av en stor internasjonal forskergruppe som inkluderer Robbie Andrew, Glen Peters og Jan Ivar Korsbakken fra CICERO.

Det er for tidlig å si om dette er permanente trender, men det er uansett en positiv utvikling som det kan være mulig å videreføre og forsterke gjennom nye og mer ambisiøse klimatiltak. Den lave utslippsveksten kombinert med bedre utsikter for fornybar energi og annen klimavennlig teknologi gjør det lettere for mange land å nå sine klimamål og kanskje også forsterke målene.

Les mer på våre engelske sider

Våre prosjekter