CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Foto: Monica bjermeland / cicero

Foto: Monica bjermeland / cicero

Tre uomtvistelige fakta om klimaendringer

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 22.12.2020

Vitenskapen er i dag fullstendig klar på dette.

Dette innlegget ble opprinnelig publisert i Aftenposten

Til deg som blir usikker når du leser innlegg fra Carl I. Hagen og andre som avviser at klimaendringene vi opplever, er menneskeskapte, skadelige og et av vår tids viktigste temaer.

Forskere har arbeidet med disse spørsmålene i mange tiår.

Vitenskapen er i dag fullstendig klar på de følgende tre punktene:

1) Klimaendringene vi opplever i dag, er raske og i all hovedsak forårsaket av menneskeskapte utslipp, primært av drivhusgassen CO2 fra forbrenning av olje, kull og gass.

2) Konsekvensene av klimaendringene er allerede store, både for naturen og for samfunnet. De vil bli stadig sterkere etter hvert som Jorden fortsetter å bli varmere.

3) Dersom vi skal nå de politisk vedtatte målene om å begrense temperaturøkningen til under to grader, må vi halvere utslippene innen 2040 og deretter redusere dem til netto null.

Disse konklusjonene trekkes blant annet i rapportene fra FNs klimapanel og bygger på tusenvis av fagartikler som panelet har vurdert.

De følgende står bak innlegget:

 • Bjerknessenteret ved direktør Tore Furevik
 • CICERO ved direktør Kristin Halvorsen
 • Meteorologisk institutt ved direktør Roar Skålin
 • Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling ved direktør Johnny Andre Johannessen
 • NILU – Norsk institutt for luftforskning ved direktør Kari Nygaard
 • NORCE ved direktør Elisabeth Maråk Støle
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved direktør Norunn S. Myklebust
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ved direktør Greta Bentzen
 • Norsk polarinstitutt ved direktør Ole Arve Misund
 • NTNU ved rektor Anne Borg
 • Sintef ved konsernsjef Alexandra Bech Gjørv
 • Universitetet i Bergen ved rektor Dag Rune Olsen
 • Universitetet i Oslo ved rektor Svein Stølen