CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Leder for Platon-prosjektet Taran Fæhn, Statsråd Iselin Nybø, direktør for Cicero, Kristin Halvorsen. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO

Leder for Platon-prosjektet Taran Fæhn, Statsråd Iselin Nybø, direktør for CICERO, Kristin Halvorsen. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO

- Som et kinderegg uten all plasten som følger med

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 22.05.2019

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø innledet på lanseringen av Norges største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt. Det er store forventninger knyttet til prosjektet PLATON.

- Dette prosjektet har jo alt, og skal fylle mange hull i kunnskapen om hva vi kan gjøre.

Statsråden pekte på at prosjektet skal ta for seg komplekse problemer som krever samarbeid på tvers av sektorer. – Det er som en ‘all inclusive’ uten flyturen, eller som et kinderegg uten all plasten som følger med.

- Det er et stort behov for samfunnsvitenskapelig forskning, og for å se ulik forskning i sammenheng.

PLATON skal bidra til en mer treffsikker klimapolitikk og hjelpe beslutningstagere i å nå Norges mål for utslippskutt for 2030 og 2050.

Leder for PLATON-prosjektet, Taran Fæhn, vektla at prosjektet kan få frem kunnskap om hvordan det norske virkemiddelsystemet kan utvides. Gjennom klimaloven har Norge forpliktet seg til 40% reduksjon i utslippene fra 1990 til 2030 og til å bli et lavutslippssamfunn i 2050 (80-95% kutt inkl. kjøp av kvoter i EU). Disse målene oppjusteres jevnlig.

Prosjektet sikter på å være relevant for andre samfunnsgrupper (næringsliv, organisasjoner, medier og forskere), og flere aktører medvirker i prosjektet, blant annet Umoe, Norges Bondelag, Zero, Framtiden i våre hender, Statens Vegvesen, Finans Norge og Jernbanedirektoratet.

Lars H. Gulbrandsen, fra Fridtjofs Nansens institutt påpekte manglende samarbeid mellom sektorer og styringsnivåer. Kjetil Bjørklund fra KS trakk frem EL-Ferger som et eksempel på en grønn koalisjon der alle bidrar til å få til en omstilling.

- Vi har en medvind.

Framtiden i våre hender ved Sigurd Jorde understreket at det nå er et stort engasjement for klimasaken. Elevstreiken for klima er eksempel på at vi jobber i medvind. Han vektla og at forskningen må kommuniseres ut på en forståelig måte, og med ord som vekker engasjement. Det er lettere å engasjere med togferie og «togkry» enn å omtale fly som «kvotepliktig sektor».

Arbeidet i PLATON er organisert i seks ulike grupper/temaer, og arbeidet fortsetter nå i disse gruppene.

Denne gjengen med representanter fra forskningsinstitutt og samfunnsaktører skal drive prosjektet fremover.

Denne gjengen fra forskningsinstitutt og samfunnsaktører skal drive prosjektet fremover. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO

Fakta om PLATON:

Konsortiet, som består av hovedpartnerne CICERO, Statistisk sentralbyrå, Transportøkonomisk Institutt, Fridtjof Nansens Institutt, NIBIO, Frischsenteret og 30 medvirkende samfunnsaktører er tildelt 48,5 millioner kroner fra Forskningsrådet og stiller med en egenandel i form av egen tid og kontanter. Det gir et totalt budsjett på 72,5 millioner kroner over fire år.

Referanser

Andre kilder