CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Ledende aktører innen finanssektoren i norge deltar i prosjektet sustainable edge. Her fra møtet hos prosjektleder CICERO i august. foto: CICERO

Ledende aktører innen finanssektoren i norge deltar i prosjektet sustainable edge. Her fra møtet hos prosjektleder CICERO i august. foto: CICERO

Nytt verktøy for vurdering av klimarisiko i selskaper

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 03.09.2019

Sammen med ledende norske finansinstitusjoner utvikler CICERO et praktisk verktøy for investorer og långivere. Målet er at de bedre skal forstå klimarisiko og i hvilken grad selskapene de investerer i bidrar i overgangen til lavutslippssamfunnet.

For å lykkes med overgangen til et klimatilpasset lavutslippssamfunn må finansering flyttes fra «brune» til «grønne» investeringer. Men det er ikke nødvendigvis så enkelt for investorer å analysere bærekraften i investeringene sine.

- Verktøyene finanssektoren har for å vurdere klimarisiko i dag er ikke nødvendigvis forskningsbasert. Samtidig er ikke klimaforskningen i seg selv tilpasset de daglige beslutningen som tas i finanssektoren. Derfor skal finans og klimaforskere i dette prosjektet jobbe sammen, sier Kristina Alnes, seniorrådgiver i CICERO og leder for prosjektet.  

Klima+finans

Prosjektet ‘Sustainable Edge’ er finansiert av ENOVA og de andre partnerne som deltar aktivt i prosjektet.

- Vi ser behov for et verktøy for å analysere hvorvidt selskap vi investerer i tar hensyn til klimarisiko og er i prosess for å tilpasse seg overgangen til et lavutslippssamfunn. For oss er det viktig å identifisere relevante data, og få tilgang til data, sier porteføljeforvalter i Oslo Pensjonsforsikring, Mette Cecilie Skaug, en av partnerne i prosjektet. Hun synes det er spennende å delta i et prosjekt der klimaforsking møter finans, med mål om å bedre beslutningsgrunnlaget for å vurdere klimarisiko i investeringer.

De øvrige partnerne er Nysnø klimainvesteringer, Sparebank1 SMN, Sparebank1 Østlandet, Sparebank1 SR, Sparebank1 Nord-Norge, Sparebank1 Samspar, CICERO Shades of Green, Finans Norge og Schjødt.  

Fra brunt til grønt

Analysemetodikken som skal utvikles er en forskningsbasert vurdering av en bedrifts aktiviteter basert på CICEROs anerkjente Shades of Green-metodikk.

- Investorer bør etterspørre informasjon om hvor mye selskaper investerer i grønne fremtidsrettede prosjekter sammenlignet med mer brun, forurensede aktivitet. Ved å følge dette over tid, gis et godt bilde over hvor raskt selskaper omstiller seg til et klimatilpasset lavutslippssamfunn, sier Harald Francke Lund, administrerende direktør i CICERO Shades of GreenCICERO Shades of Green, et datterselskap til CICERO.

‘Sustainable Edge’ videreutvikler Shades of Green-metodikken for vurdering av selskaper. Investeringer, inntekter og forsknings- og utviklingsaktiviteter skal vurderes på en skala fra mørkegrønn til mørkebrun etter i hvor stor grad selskapet bidrar til lavutslippssamfunnet.

- Verktøyet vil gjøre det enklere for private investorer å gjøre gode, klimavennlige investeringer og bidrar dermed til å akselerere det grønne skiftet, sier Frances Eaton, juridisk og compliance-direktør i klimainvesteringsfondet Nysnø.  

Mer oppmerksomhet rundt klimarisiko

Verktøyet som skal utvikles i ‘Sustainable Edge’ vil:

  • Vurdere hvordan selskaper endrer sine inntekter, investeringer og forsknings- og utviklingsaktiviteter over tid mot en grønn omstilling og dermed gi mulighet for å følge utviklingen av andelen grønne investeringer og inntekter over tid  
  • Gi en vurdering av risikostyring for fysisk klimarisiko og overgangsrisiko.  
  • Gi en vurdering av selskapets bruk av klimascenarioer og hvorvidt de etterlever retningslinjene for hvordan selskaper bør rapportere om klimarisiko fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

- Klimarisiko blir en viktigere og viktigere del av vurderingen vi gjør i lånesaker fremover. Både på grunn av fysiske endringer i vær og natur, og på grunn av overgangen til et lavutslippssamfunn, og alle endringene det vil føre til. Men vi i banken er ikke klimaforskere. Derfor er vi helt avhengige av CICERO og dette prosjektet for å vite at vi spør om de riktige tingene, sier Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft og samfunn i Sparebank1 Østlandet.

Publikasjoner