CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Planlagt produksjon av fossil energi bryter med klimamålene

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 20.11.2019

Det er et stort gap mellom klimaforpliktelsene land har påtatt seg gjennom Parisavtalen og planlagt produksjon av kull, olje og gass fremover. Verden planlegger for å produsere mer enn dobbelt så mye fossil energi i 2030 enn det som er mulig dersom vi skal klare å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5°C.

Det viser en ny rapport som CICERO, FNs miljøprogram (UNEP), Stockholm Environment Institute og flere andre organisasjoner legger fram i dag, 20. november.

- Det er et betydelig gap mellom planlagt produksjon og maksimalt forbruk av fossil energi dersom klimamålene skal nås. Det bør ha stor interesse for et oljeproduserende land som Norge, sier Bård Lahn, forsker ved CICERO, senter for klimaforskning.

- Det vi ser er at fossilproduserende land i verden prosjekterer med utvinning av fossile ressurser som vil føre til 50% høyere utslipp i 2030 enn det som er mulig dersom vi skal nå målet om ikke å varme opp kloden mer enn 2 grader C, sier medforfatter Bård Lahn.

- Med et mål om å unngå mer enn 1,5 grader er det planlagt for 120 prosent for mye fossil energi. Rapporten ser på både kull, olje og gass. Gapet mellom mål og planlagt produksjon er størst når det gjelder kull: Det er planlagt utvinning av 150% mer kull enn det som er forenelig med 2 graders oppvarming og 280% mer enn det som er forenelig med en 1,5 graders oppvarming. For olje og gass er gapet noe mindre, med planlagt produksjon for mellom 40 og 50 % mer enn det som vil være i tråd med et togradersmål i 2040.

- Funnene gir grunn til bekymring. Større produksjon av fossil energi gjør det vanskeligere å nå klimamålene. På nasjonalt nivå kan det bidra til at investeringer, infrastruktur og kompetanse kanaliseres inn i feil sektor, og bidrar til en såkalt «lock-in»-effekt der man låses til et fossilt energisystem.

- Dette er problemstillinger som Norge må ta på alvor. Alle produsentland kan hver for seg ha gode grunner til å øke eller opprettholde sin produksjon av kull, olje og gass. Til sammen kan likevel den planlagte produksjonen fram mot 2040 skape store problemer for klimamålene. Rapporten peker på at land har en rekke virkemidler for å tette gapet mellom planlagt produksjon og klimamål.

- Land kan begrense leting og utvinning etter fossile resurser. De kan også fase ut subsidier, endre skattesystemer, og avstemme fremtidige produksjonsplaner med klimamål. Nettside med rapporten: productiongap.org/2019report

Kontakt: Forsker og medforfatter Bård Lahn, CICERO, telefon 414 45 967

Senior kommunikasjonsrådgiver Gunnell E. Sandanger, CICERO, telefon 40 24 70 25