CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Flom og overvann kan føre til stor direkt og indirekt skade for den norske økonomien. Foto: VESTRE GAUSDAL, Jan Hammershaug.

Flom og overvann kan føre til stor direkt og indirekt skade for den norske økonomien. Foto: VESTRE GAUSDAL, Jan Hammershaug.

Økende flomrisiko kan bli dyrt

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 08.05.2018

Vårens flomsesong er i gang. Med økt nedbør som følge av klimaendringer kan vi forvente mer flom fremover. Hvor mye mer nedbør kan forsikringsordningene våre tåle?

I rapporten "Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima?" ser  vi nærmere på: 

  • Hvilke sektorer kan bli påvirket av flomrisiko?
  • Hvor godt forstår vi de totale kostnadene ved flomhendelser?
  • Hvor bæredyktig er systemene for flombeskyttelse?

Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere.

Alle sektorer kan bli påvirket av flomrisiko. De totale kostnadene ved flomhendelser blir regelmessig undervurdert, ettersom indirekte kostnader, fra strømbrudd eller avbrytelser og forsinkelser i transportsystemer, ofte utelates. Store flomhendelser får mest oppmerksomhet, men overvann koster mest.

Byer er særlig sårbare på grunn av konsentrasjonen av infrastruktur og økonomiske verdier. Flom i utkantstrøk kan likevel medføre store samfunnskostnader dersom de påvirker verdikjeder.

Systemene for flombeskyttelse som har fungert godt til nå, utfordres av klimaendringene. Det er ikke sikkert at investorer og kommuner kan regne med at forsikringsselskapene eller staten vil fortsette å ta regningene.

Kommunene må øke innsatsen mot flomrisiko. De kan oppleve at de i større grad blir utfordret av forsikringsselskap og innbyggere i avgjørelser om å evakuere og for å ha tillatt utbygning i flomutsatte områder.

Last CICERO rapport 2018:06 ned her.