CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Foto: Eilif Ursin Reed

Foto: Eilif Ursin Reed

Nye prosjekter til CICERO

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 25.06.2021

CICERO har vunnet fem prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet, og kan nå gå i gang med videre forskning på luftforurensing, klimapolitikk, støvpartikler, nedbør og transport og mobilitet.

Også i desember 2020 ble det stor uttelling til CICERO i tildelingen. Til sammen har det blitt mange millioner til klimaforskning det siste året.

— Vi er særlig stolte av å ha lykkes i å få hele fem prosjekter under Unge Forskertalenter i løpet av det siste året. Der er konkurransen spesielt tøff og det lover godt for framtidig klimaforskning, sier Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO.

Kort om prosjektene som nå har fått støtte:

Climate implications of rapid changes in Asian Anthropogenic Aerosol emissions: Temperature, Hydrological cycle and variability.

Hva skjer med klimaet når de store landene i Asia får bukt med luftforurensingen? Hva skjer med monsunen, ekstremregnet og sesongene? Og hvordan spiller disse endringene sammen med resten av klimaendringene, både nært utslippene og langt unna - som i Arktis?

Prosjektet skal videreutvikle en metode med håp om å skille de ulike typene menneskeskapt klimapåvirkning fra det som skyldes naturlig variasjon.

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med forskere ved Universitetene i Oslo, Reading, East Anglia, Edinburgh, Stockholm og California Riverside.

Prosjektleder: Bjørn Samset

 

Populism, polarization, and the political feasibility of climate policy

Eksisterende studier har påvist en sammenheng mellom høyrepopulisme og motstand mot klimapolitikk, men har ikke kommet langt i å forklare koblingen. Dette prosjektet har som mål å bidra til bedre forståelse for denne sammenhengen og å identifisere klimapolitiske virkemidler som er politisk gjennomførbare selv der mange velgere har høyrepopulistiske holdninger.

Prosjektleder: Håkon Sælen

 

Constraining the role of anthropogenic dust in the present and future climate system

Målet med prosjektet er å bedre kunnskapen om hvordan støvpartikler fra jordsmonn påvirker klima, og hvordan arealbruks- og klimaendringer kan endre mengden støv i atmosfæren i fremtiden. Denne kunnskapen er viktig både for bedre klimaframskrivninger og for å forstå konsekvensene av klimatiltak som involverer arealbruksendringer.

Støvpartikler er den typen partikler vi har mest av i atmosfæren, og støv påvirker klima, luftkvalitet og miljø. Den største kilden til støv er verdens ørkener, såkalt mineralstøv. Men i tillegg kan støv produseres når vind blåser over jordsmonn med lite vegetasjon, f.eks. jordbruksområder.

Prosjektleder: Marianne Tronstad Lund

 

Constraining future precipitation changes in Europe and the Arctic from historical observations of the atmospheric energy budget

Prosjektet skal øke vår forståelse av nedbørsendringer og ekstremnedbør. Slike endringer vil sannsynligvis bli de viktigste konsekvensene av global oppvarming de neste tiårene. Målet er å bedre kunne kvantifisere framtidige nedbørsendringer i Nord-Europa og Arktis, basert på observerte trender, satellittdata og klimamodeller.

Prosjektleder: Gunnar Myhre

 

Sustainable and just transport policies in Norwegian medium-sized cities

Prosjektet skal se på hvordan klimavennlig og rettferdig transportpolitikk kan utvikles i mellomstore norske byer. Prosjektet er et samarbeid med NORCE, TØI og SUM/UiO og har i tillegg med fem byer og fire fylkeskommuner som brukerpartnere.

Utgangspunktet for prosjektet er tre styringsutfordringer: 1) Romlig: hvordan romlige forhold i byområder gir ulike muligheter for forskjellige grupper når transportpolitikk utformes.

2) Organisatorisk: hvordan det tilrettelegges for medvirkning og samarbeid.

3) Kommunikasjon: hvordan transportpolitikk kommuniseres og hvordan ledere forstår den offentlige debatten om transport.

Prosjektleder: Anders Tønnesen

 

I tillegg til egne forskerprosjekter, er CICERO-forskere også med på andre prosjekter som har fått støtte, og som ledes av andre institusjoner. NTNU Samfunnsforskning, Universitet i Oslo, Høgskolen i Molde og Norsk institutt for luftforskning (NILU) er noen av dem.