CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Ny gruppe skal vurdere oljefondets klimarisiko

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 05.02.2021

CICERO-direktør Kristin Halvorsen er et av medlemmene i ekspertgruppen som nylig ble oppnevnt av regjeringen.

Finansdepartementet er opptatt av hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Ekspertgruppen skal se på klimarelaterte investeringsmuligheter for oljefondet og hvordan det skal forholde seg til klimarisiko.

­– Oljefondet er ett av verdens største fond. Hvordan de håndterer klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter har stor betydning for fondets videre utvikling. Det er også viktig fordi mindre fond følger oljefondets strategi, sier Kristin Halvorsen.

Hun legger vekt på at klimaendringene som pågår i dag fører til risiko for alle virksomheter, samtidig som det grønne skiftet gir investeringsmuligheter.

– Statens Pensjonsfond har arbeidet med klimaspørsmål over tid. Når Finansdepartementet nå nedsetter denne arbeidsgruppa for å få nye forslag til hvordan arbeidet kan styrkes, viser det at de har et høyt ambisjonsnivå. Det er spennende og viktig å få være med å bidra, sier Halvorsen.

Ekspertgruppen skal ledes av Martin Skancke (styreleder i PRI, medlem av TCFD og styremedlem i Storebrand), og de øvrige medlemmene er:

Tone Bjørnstad Hanstad (investment professional i Ferd)

Karin S. Thorburn (professor ved NHH).

Sekretær for gruppen vil være Thomas Ekeli (tidligere sjeføkonom i Folketrygdfondet).

Ekspertgruppen skal levere sin rapport 15. august 2021.

 

Les mer om gruppens mandat i Regjeringens pressemelding