CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Photo by Geoff Livingston on Trend hype / CC BY-NC-ND

Photo by Geoff Livingston on Trend hype / CC BY-NC-ND

Ny bok om ekstreme klimahendelser og hvordan de blir håndtert

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 09.12.2019

En ny bok hvor CICERO forsker Jana Sillmann har vært redaktør, presenterer utfordringer, muligheter og ulike metoder for analyse av ekstreme påvirkninger av klima på tvers av ulike sektorer.

Klimarelaterte ekstremhendelser har ofte betydelige effekter på menneskelige og naturlige systemer. Disse hendelsene antas å være blant de potensielt mest skadelige konsekvensene av et klima i endring.

Mens effekter av ekstreme hendelser blir stadig mer anerkjent, varierer metodene for å analysere slike effekter og graden av vår forståelse og prediksjonskapasitet mye mellom forskjellige sektorer og fagområder. Tradisjonelle indekser for klimarelaterte ekstremhendelser og storskala multimodellsammenligninger som brukes til fremtidige anslag på ekstreme hendelser og tilhørende konsekvenser, kommer ofte til kort når det gjelder fange opp hele kompleksiteten til påvirkningssystemene.

I en ny bok utgitt av Elsevier, Climate Extremes and Their Implications for Impact and Risk Assessment, er utfordringer, muligheter og metoder for analyse av virkningene av klimarelaterte ekstremhendelser i ulike sektorer beskrevet for å støtte deres konsekvens- og risikovurdering.

”Det overordnede målet med denne boken er å generere synergier i en rekke sektorer der virkningene av nåværende og fremtidige klimarelaterte ekstremhendelser blir følt og studert, og hvordan denne informasjonen kan brukes i risikovurdering og for å støtte et viktig samarbeid mellom klima og katastrofeberedskapssamfunn. "

Nytt internasjonalt nettverk om risiko og ekstreme hendelser Nylig ble det opprettet et “Knowledge Action Network” (KAN) om nye risikoer og ekstreme hendelser, det såkalte RISK-KAN. Dette er et åpent internasjonalt nettverk der interessenter, forskere og utøvere som arbeider med ekstreme hendelseseffekter vil møtes og diskutere, og sammen arbeide for bedre planlegging, tilpasning og advarselstiltak.

Boken har delvis utviklet seg fra samspill fra da dette nettverket ble planlagt, og at flere av de nåværende nettverksmedlemmene har bidratt med kapitler.

Sillmann understreker at boka er ment å bidra til å støtte opp om KAN-aktiviteter og for å oppmuntre til fremtidig samarbeid i skjæringspunktet mellom de større støtteprogrammene; World Climate Research Program (WCRP), Future Earth og the Integrated Research on Disaster Risk (IRDR).

Å koble kunnskap er nøkkelen til å forstå ekstreme hendelser

Climate Extremes and Their Implications for Impact and Risk Assessment, gir en oversikt over tidligere, nåværende og fremtidige endringer i klima- og værekstremer og hvordan man kan koble denne kunnskapen til konsekvens- og risikovurdering. Videre presenterer den forskjellige tilnærminger for å vurdere samfunnsrelevante effekter og risiko for klima- og værekstremer, inkludert sammensatte hendelser, og kompleksiteten i risikokaskader og sammenhengen i samfunnsrisiko. Den gir også innsikt på tvers av en rekke sektorer, inkludert landbruk, helse, skogbruk, økosystemtjenester og bytransport.

Sillmann påpeker at boken også er ment å tjene som introduksjons- og pedagogisk ressurs for klimarelaterte ekstremhendelser og innvirkning på grensesnittet mellom mennesker og miljø, samt å skissere de tilhørende utfordringene og kompleksitetene, og at den forhåpentligvis er nyttig og interessant også for et bredere publikum.

Kjøp boka her Climate Extremes and Their Implications for Impact and Risk Assessment, utgitt av Elsevier 22. november 2019. Redaktører er Jana Sillmann, forsker ved CICERO i Norge, Sebastian Sippel, forsker ved NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomiforskning og ETH Zurich, og Simone Russo, forsker ved ISPRA i Italia.

Målgruppen for boken inkluderer fagpersoner innen klima- og påvirkningsvitenskap og praksis, fagpersoner i risikovurdering samt hovedfagsstudenter i fysiske og samfunnsfaglige retninger i sammenheng med klimaendringer.

Les mer om nettverket her