CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Vi flyr sjeldent, men vi flyr langt. derfor star flyreisene for mesteparten av oppvarmingen fra nordmenns reiser. foto: Eilif ursin reed

Vi flyr sjeldent, men vi flyr langt. derfor star flyreisene for mesteparten av oppvarmingen fra nordmenns reiser. foto: Eilif ursin reed

Nordmenns lange reiser er klimaverstinger

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 04.05.2016

En ny studie fra forskere ved CICERO viser at nordmenns fly- og bilreiser står for den største oppvarmingen, de lange reisene gir størst utslipp. Den viser også at foreslåtte endringer i reisevaner ikke er like effektivt som teknologiske tiltak.

Studien som er publisert i det tverrfaglige tidsskriftet Travel Behaviour and Society har sett på klimaeffekter av nordmenns reisevaner. Flyreiser (55 prosent) og bilreiser (36 prosent) bidrar mest til global oppvarming.

Lange flyreiser til utlandet

– Flyreisene blir vektlagt langt mer enn i de fleste undersøkelser fordi både nordmenns flyreiser i utlandet og den sterkt oppvarmende effekten av kondensstriper er tatt med. Mens nordmenn i 2009 fløy litt oftere innenlands enn utenlands, flyr de som regel mye lengre i utlandet. CO2 er den viktigste bidragsyteren til global oppvarming, men kondensstriper og andre tilleggseffekter ved å fly nærmest dobler klimaavtrykket, sier Borgar Aamaas, forsker ved CICERO og hovedforfatter av artikkelen.

- De 20 prosentene med høyest inntekt i Norge har et klimaavtrykk som er 240 prosent større enn de 20 prosentene med lavest inntekt

borgar aamaas

CO2 er en svak klimagass, men påvirker klimaet i mange hundre år. Til sammenligning fører kondensstriper og partikler til svært kraftig oppvarming i den korte perioden de påvirker atmosfæren. Å sammenligne disse ulike effektene er utfordrende. Studien har sett på ulike måter og tidshorisonter og fant at flyreisene i de fleste tilfellene påvirker klimaet mer eller like mye som bilreisene.

– Mange av reisene våre er korte. Likevel står de få reisene som er lengre enn 100 km for nesten 70 prosent av den totale klimaeffekten. Flyreisene bidrar til dette ettersom de i all hovedsak er lange. Du flyr ikke til matbutikken eller skolen, men på ferie til Syden eller for å besøke familien som bor i en annen landsdel, fortsetter Aamaas.

Teknologiske tiltak tar mest tak

Studien har også sett på foreslått og vedtatt klimapolitikk i Norge.

– Teknologiske tiltak vil ha større effekt enn tiltak rettet mot reisevaner om de blir gjennomført. Det største enkelttiltaket er å redusere utslipp fra nye biler mot 2020 ned til 85 g CO2 per kjørte kilometer, noe som faktisk er i ferd med å bli gjennomført. Til sammenligning vil en dobling av gå- og sykkelandelen bety langt mindre for klimaet, sier Aamaas.

Høy inntekt gir høyt klimaavtrykk

Studien viser også at nordmenn reiser ulikt.

– Jo rikere du er, jo mer reiser du og dermed fører dette til at du har større klimaeffekt. Forskjellen mellom fattige og rike er aller størst for flyreiser. Dette fører til at de 20 prosentene med høyest inntekt i Norge har et klimaavtrykk som er 240 prosent større enn de 20 prosentene med lavest inntekt. Ser vi på andre former for kollektivtrafikk enn fly er tallene derimot motsatt, fortsetter Aamaas.

Den nye studien brukte reisevaneundersøkinga frå 2009 utført av Transportøkonomisk Institutt.

– Vi vet at veksten i flyreiser vært stor etter dette, spesielt for feriereiser til utlandet, avslutter Aamaas.

Studien:

Borgar Aamaas og Glen P. Peters: The climate impact of Norwegians’ travel behavior. Travel behaviour and Society. 2017